M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

LIEĢE Anda – vizuālās mākslas un darbmācības skolotāja.

Dzimusi 1971.02.02. Liepājā. No 1.- 8.klasei mācījusies Liepājas 1.vidusskolā, absolvējusi Liepājas Mākslas vidusskolas Keramikas nodaļu (1991), 2001 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Mākslas pedagoģijas fak. , kur ieguvusi vizuālās mālslas un darbmācības skolotājas tiesības 1. – 12.kl. No 1991 strādā A i z p u t e s Mākslas skolā, kopš 1997 – direktora vietniece mācību darbā. Māca keramiku, veidošanu, datorgrafiku, ādas apstrādi, animāciju.

No 1997 izstādes Liepājā, A i z p u t ē , Kandavā, Saldū, Ventspilī, Priekulē u.c. Ogrē izstāde Pieskāriens (2013). Kopizstāde ar fotogrāfu Vari Santu A i z p u t ē. Darbi aizceļojuši uz Norvēģiju, Vāciju, Zviedriju.

Vasarās ar saviem audzēkņiem Pāvilostā piedalījusies konkursā Zelta smilšu grauds, kur iegūtas godalgotas vietas (1., 2., 3.) un atzinība. Piedalījusies Jelgavas un Liepājas smilšu festivālos.

Ilustrējusi grāmatu Lejaskurzemes teikas, nostāsti un spoku stāsti, (2006, tās 2.grāmatu 2018)), noformējusi vāku M.Birznieces grāmatai Lejaskurzeme literatūrā (2007). Otrās teiku grāmatas 20 ilustrācijas kā patstāvīgi mākslas darbi bijuši izstādīti Aizputē, Cīrava, Priekulē.

Tuvākais no mākslas virzieniem – grafika un mīļākais mākslas stils – jūgendstils. Vaļasprieki – ceļošana, grafika. Mīļākā grāmata - Aļķīmiķis.

Saņēmusi Aizputes pilsētas apbalvojumu nominācijā Gada cilvēks (2007).

&

devider

L - alfabēts