M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

LIELAIS Jānis - biomedicīnas zinātņu profesors, tautas dziednieks – ekstrasenss.

1937.25.03. Rīgā – 2013.23.07. Rīgā. Apbedīts Meža kapos.

Tēvs apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru, māte skolotāja. Pēc 2. pasaules kara atjaunojoties padomju varai, ģimene drošības dēļ pametusi Rīgu un pēckara gados nonākusi K a z d a n g ā, kur tēvs pildījis grāmatveža pienākumus, māte – krievu valodas skolotāja K a z d a n g a s lauksaimniecības tehnikumā. Jānis sācis mācīties tehnikuma zootehnikas nodaļā, kā arī pievērsies sportam – slēpošanai, riteņbraukšanai, soļošanai, sasniegdams labus rezultātus. Kļuvis par Latvijas čempionu modernajā pieccīņā (1957). Ieguvis sporta meistara nosaukumu. No Kazdangas ceļš vedis uz LLA Veterinārijas fak. (1954). Pēc augstskolas beigšanas mācības turpinātas aspirantūrā, un gala rezultātā – Nopelniem bagātais biomedicīnas profesors.

Pamazām atklājušās viņa dotības dziedniecībā. Sācis sniegt dziedniecības seansus plašās auditorijās, gūstot arvien lielākus panākumus sākumā Latvijā, pēc tam arī ārzemēs (pratis krievu, angļu, vācu val.). 80.gadu beigās interese par viņa dziednieka spējām jau tik liela,ka dažkārt uz seansiem Mežaparka lielajā estrādē sapulcējušies pat ap 1000 cilvēku. Izaudzis par starptautiskas klases dziednieku. Spējis dziedināt smagas slimības arī no liela attāluma. Bijis kādu laiku Latvijas tautas dziednieku asociācijas prezidents. Savas ekstrasensa spējas apliecinājis arī K a z d a n g ā, kurā bijis biežs viesis un ar kuru saites uzturētas visu mūžu. 1989.19.06. K a z d a n g a s Kultūras namā uz pirmo seansu ieradušies 650, mazāk nav bijis arī uz diviem nākamajiem. Pusi no šajos seansos iegūtās naudas ziedojis K a z d a n g a s pag. padomei, kas to izlietojusi Pūceskalna kapu vārtu izveidei. Var minēt arī citus viņa sniegtus atbalstus savas jaunības pusei, kā, piem., K a z d a n g a i veltīto grāmatu sponsorēšanu. Pēc viņa ierosmes tehnikuma sporta laukuma malā novietota piemiņas plāksne kazdandzniekiem – Latvijas sporta slavas vairotājiem laikā no 1945 līdz 1997 (1997).   AL                                                       

Kādā Kursas Laika izgriezumā (diemžēl nav atzīmēts datums) atrodams šāds teksts: Bezmaksas dziednieciskie seansi. 28., 29. un 30. dec. Jānis Lielais piedāvā 3 bezmaksas dziednieciskos seansus no attāluma tiem, kuri 28., 29. un 30. decembrī no pulksten 15 līdz 16 uz mobilo telefonu 25883417 atsūtīs īsziņu: LŪDZU PALĪDZIET. No tā paša telefona Jūs saņemsiet atbildi, kad un cikos būs seanss, kura laikā ik pēc 5 minūtēm un 5 sekundēm Jums jāatceras sekojošais: man ir slikti tur, tur un tur.Lielais mēģina man palīdzēt, un, cik labi būtu, ja tur, tur un tur man paliktu labāk.J.L.

devider

L - alfabēts