M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

LOSĀNE Rudīte (Rutkaste) – dzejniece, sieviešu cietuma kapelāne.

Dzimusi 1958.02.10. Kuldīgā kalpotājas un galdnieka ģimenē, ir brālis. Beigusi A i z p u t e s vidusskolu (1976), Latvijas Valsts konservatorijas Kultūrizglītības darbinieku nodaļu (1980), mācījusies Latvijas ev. lut. Kristīgajā akadēmijā (1998 – 2000), LU Teoloģijas fak. maģistrantūrā (no 2001).

Strādājusi kultūrizglītības darbā Rīgā un Kuldīgā (1980 – 95) un uzņēmējdarbībā Kuldīgā (1995 – 98). Kuldīgas dzejnieku kluba vadītāja (1997 – 2000). Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāne. No 2015.gada kalpo arī A i z p u t e s

Novada Cīravas ev. lut. draudzē par mācītāja pienākumu izpildītāju.

Pirmā publikācija – dzejoļi Mūsu diptihs Kuldīgas raj. laikrakstā Kurzemnieks 1996.27.07. Izdoti dzejoļu krājumi Dieva asara (vienā grāmatā ar A.Krones – Lauriņas Sirds klusējamais, 1998), Uguns smaržas (2000), Dvēseli tecinu zelta traukā (2004), Sāļais medus (2010). Dzejā atklāts ceļš pie Dieva no pamodinātā, bet vēl vecā cilvēka līdz jaunajam, kas Dieva žēlastībā augšāmcēlies mīlestības piepildītai dzīvei. Dzejas spriegumu uztur vēlme savu sievišķīgi kaislo dabu pakļaut absolūtai saplūsmei ar dievišķo, kā arī arvien dziļāka Dievesamības atklāsme un izpratne, kas liek atteikties no zemes cilvēka ierastiem paradumiem un priekšstatiem.

LBV, &

devider

L - alfabēts