M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ĻAUDAMA Velga (Sarkanābola) – pedagoģe.

Dzimusi 1944.14.10. Talsu raj. Strazdes ciemā. Pēc trīs gadiem ģimene pārceļas uz Ventspils raj. Puzes ciemu. Beigusi Puzes 7-gadīgo skolu (1959), mācās Ventspils 3.vidusskolā (1959 – 63). Pēc vidusskolas beigšanas nostrādājusi (kā pati saka) vienu ļoti interesantu gadu (1963/64) Ventspils 2.astoņgadīgajā skolā par vecāko pionieru vadītāju. 1964 rudenī sākusi studijas Viļa Lāča Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, Latviešu val. un literatūras fak., ko beidz 1968 un sāk darba gaitas  A p r i ķ u 8-gad. skolā par latviešu val. un literatūras skolotāju, no 1971 augusta arī par šīs skolas direktori.

Par skolotāju būt vēlējusies jau kopš bērnības un ir laimīga, ka tas īstenojies.

Rosīgi darbojas  A p r i ķ u sabiedriskajā dzīvē. Ir kopā ar ļaudīm kā priekos, tā arī skumjos brīžos, - vadījusi Bērnības svētkus, ievadījusi dzīvē jaunos pārus (būdama par ievedēju), izvadījusi aizgājējus pēdējā ceļā.

Interesē literatūra, teātra māksla, tāpēc daudz lasa, apmeklē teātra izrādes; ļoti patīk būt dabā – ogot, sēņot, arī kopt ziedus. Darbojoties ar puķēm un savā sakņu dārzā, es atpūšos. Tas man dod spēku strādāt skolā.

Skolotājas un direktores darba gaitas Apriķos beidz 2018 vasarā, jo tiek likvidēta vietējā skola.

Apbalvota ar Atzinības krusta V šķiru (2009.23.10.).Saņēmusi  A i z p u t e s novada Goda rakstu par ilgstošu ieguldījumu un sasniegumiem izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību.

&

devider

L - alfabēts