M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

Macpāns Andrejs – revolucionārās kustības dalībnieks, partizānu komandieris.

1910.06.09. Alsungas pag. – 1945.26.03. A p r i ķ o s

Dzimis kalpa ģimenē. No 1930 darbojies LKJS, vēlāk LDJS Lejaskurzemes organizācijā. Strādājis gadījuma darbus Gudenieku pagastā, Liepājā, Alsungas pagastā (1934 – 40). 1940 janvārī par revolucionāru darbību apcietināts. Pēc 1940.21.06. partijas darbā Liepājas apriņķī, tad politiskais vadītājs A i z p u t e s apr. milicijā. Kara sākumā cīnījies strādnieku gvardes vienībās Igaunijā un pie Ļeņingradas, vēlāk sarkanās armijas daļās pie Staraja Rusas. No 1942 decembra bija Atsevišķās latviešu partizānu vienības vada komandieris Baltkrievijā un Latvijā. 1943, būdams LKP CK Operatīvās grupas pilnvarotais, izvērsis antifašistisko pagrīdes un partizānu kustības organizēšanu Rietumkurzemē. 1944 vasarā C ī r a v a s – Alsungas mežos Macipāna vadībā izaugusi liela partizānu vienība, kas 1944 rudenī un ziemā izcīnīja smagas kaujas pret soda ekspedīcijām. Vienā no tām pie Tebras upes gājis bojā. (Par viņa bojāeju dažādas versijas. Viena no tām – ievainots nošāvies pats, lai nebūtu biedriem par apgrūtinājumu). 1945 septembrī apbedīts A i z p u t e s Brāļu kapos. Vēlāk pārapbedīts Brāļu kapos Rīgā.

Apbalvots ar Sarkanā Karoga ordeni.   LME, &

devider

M - alfabēts