M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

MANFELDS Arvīds – vadošs darbinieks.

1924.17.05. K a z d a n g a s Skabuļos – 2002.13.07. A i z p u t ē. Apbedīts Misiņkalna kapos.

Pēc pārnākšanas no kara sācis strādāt Rīgā VEF radiorūpnīcā par atslēdznieku. 1949 atgriezies dzimtajā pusē. Beidzis Priekuļu mehanizācijas tehnikumu (1954), sācis strādāt A i z p u t e s MTS par atslēdznieku, mehāniķi, galveno mehāniķi, meliorācijas pārvaldes priekšnieka vietnieku, no 1963 par Liepājas PMK-16 priekšnieku. Šai darbā aizvadījis 32 gadus, līdz aiziešanai pensijā. Viņa vadībā melioratoru saime izveidojās par lielu uzņēmumu ar varenu tehniku. Darba lauks aptvēra ne vien Kurzemi, strādāja arī Kaļiningradas apgabalā. Nesavtīgā darbā A i z p u t ē tika uzcelts melioratoru ciemats un vairākas daudzdzīvokļu mājas, ražošanas ēkas, kultūras nams un sporta komplekts (šautuve, sporta zāle, stadions). Pilsētā radās jauns rajons, ko aizputnieki pazīst ar nosaukumu PMK. Devis lielu ieguldījumu A i z p u t e s pilsētas attīstībā.

LPSR Nopelniem bagātais meliorators (1980), piešķirts Ļeņina ordenis, daudzas medaļas un Goda raksti.Ierakstīts A i z p u t e s pilsētas Goda grāmatā (2000).   AL, &

devider

M - alfabēts