M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

MATUZĀNE Vēsma (Brikmane) – inženiere.

Dzimusi 1961.18.09. A i z p u t ē skolotājas un metālapstrādes speciālista ģimenē. Beigusi A i z p u t e s vidusskolu (1980). Gadu nostrādājusi par ceļu strādnieci Aizputes Ceļiniekā, tad aizgājusi studēt Rīgas Politehniskajā institūtā Inženierceltniecības fak. autoceļu specialitātē, kur aizvadīti gadi no 1981 – 87. Pēc tam meža meistare Gulbenes MR Stāmerienes mežniecības Litenes iecirknī (1987 – 90). No 1990 uzņēmuma vadītāja jeb valdes locekle A i z p u t e s komunālajā uzņēmumā.

Vadījusi un koordinējusi 3 Ūdenssaimniecības attīstības un sakārtošanas projektus A i z p u t e s pilsētā (1997 – 2012). Projektu koordinatore projektiem: Kanalizācijas sistēmas sakārtošana A i z p u t e s pilsētā (1997 – 2004) un Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība A i z p u t ē (2005 – 12).

Jau skolas gados pievērsusies sportam. Mācījusies A i z p u t e s sporta skolā ar handbola novirzienu. 1996 trenējusies Latvijas handbola izlasē. Institūta gados nominēta kā labākā handbola spēlētāja. Saņemti vairāki apbalvojumi par sportiskām aktivitātēm – handbolā, slēpošanā u.c.

Brīvajā laikā patīk sportot, ceļot, piedalīties dažādās aktivitātēs, ziemā – visa veida slēpošana, vasarā – nūjošana.

Apbalvota ar A i z p u t e s pilsētas Atzinības rakstu par sakoptākās pilsētas vidi   &

devider

M - alfabēts