M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

MELBĀRDE Zinaida (Siksna) – ģeogrāfe, mācību spēks/pasniedzēja.

Dzimusi 1946. 18. 01. C ī r a v ā, kur arī aizvadīti bērnības gadi. Tēvs – C ī r a v a s MTS vadītājs. Skolas gaitas sāktas D z ē r v e s vidusskolā, kur mācījusies no 1. – 10.klasei. Tad skola atkal reorganizēta par pamatskolu un pēdējo – 11. klasi – beigusi A i z p u t e s vidusskolā (1964); (bija ieradusies uz klases salidojumu pēc 50 gadiem – 2014). Studijas LVU Ģeogrāfijas fak. (1964 – 69). Aspirantūra, maģistra grāds, docētāja. Gandrīz visu darba mūžu pasniedzēja ģeogrāfijas fak. ekonomiskās ģeogrāfijas katedrā (1969 – 98). No 1998 Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne biznesa augstskolā Turība. Pensionējusies (2005).

Rakstījusi mācību grāmatas pamatskolām (9.kl) un vidusskolām: Pasaules ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija vidusskolām (1998, līdzautore), Pasaules ģeogrāfija vidusskolai (2001 kopā ar Jankevicu), Pasaules ģeogrāfija vidusskolai I d. (2009, līdzautore) u. c.

Vaļasprieks: ceļošana (bijusi gandrīz visās pasaules daļās) un grāmatas. Dzīvesbiedrs arī ģeogrāfs, profesors. Izaudzinājuši 2 meitas.

Cilvēkos visaugstāk vērtē godīgumu un taisnīgumu.   &

devider

M - alfabēts