M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

MĒTRA Jānis – Kuldīgas novada muzeja nodaļas Kāršu istaba pamatlicējs, celtnieks.

Dzimis 1940.18.01. Liepājā. Bērnības gadi vadīti tēva mājās K a l v e n e s pag. Mētrās. Pirmā skola – K a l v e n e s 7-gadīgā (1947 – 53), pēc tam A i z p u t e s vidusskola (1953 – 57). Strādājis Liepājas Vispārīgās celtniecības trestā, kam sekojuši gadi Krasnojarskas novada Hakasijas APSR (1971 – 73). Pēc atgriešanās Latvijā strādājis A i z p u t e s PMK (1973 – 75), Ugāles PMK (1975 – 77), Kuldīgas PMK (1977 – 96). No 2010 pensionārs.

Kuldīgas novada muzeja nodaļas Kāršu istaba pamatā viņa personīgā kolekcija, kas sākta veidot 1971 un sākumā pastāvējusi kā viņa individuālais uzņēmums. Kā muzeja nodaļa tā dibināta tikai 1997, atrodas Kuldīgā, Smilšu ielā 10. Ekspozīcijā visas Latvijā izdotās spēļu kārtis, kā arī kārtis no citām valstīm. Arī Kāršu muzeja nodaļu no tās atvēršanas 1997 līdz 2009 vadījis pats J.M. Pēc viņa idejas Rīgā izdotas kārtis: Rīgas suvenīrs Nr.2, 1995(zīmējis Vilnis Rasa), Kuldīga , 1999 (zīm. Rolfs Vitals), Taro kārtis, 2002 (zīm. Vilnis Rasa). Novosibirskā (Krievijā) Aleksandrs Lutkovskis izdevis Latviešu sex kārtis, 2008 (zīm. Vilnis Rasa) un vēl dažas maztiražētas kavas.

Mētram ir arī publikācijas: žurnālā Karogs iespiests darbs Neizskanējusī lēģera simfonija (2003, Nr.6), izdota bilingvālā (latviešu-angļu) brošūra Latvijas kārtis (izdevniecība Atmatas 2006, 3000 eksemplāru tiražā), 2012 par personīgiem līdzekļiem iznācis tās turpinājums (50 eks., izdevniec. Iespēju Grāmata). Kopš 2003 publicējas arī Starptautiskā spēļu kāršu sabiedrības izdevumā The Plaging card (IPCS).   &

devider

M - alfabēts