M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

MIRONOVA Agita (Kerla) - sporta deju dejotāja, deju skolotāja, tiesnese, Deju studijas – 7 direktore.

Dzimusi 1963.11.11. A i z p u t ē šofera un medmāsas ģimenē, kurā audzis arī par viņu vecāks brālis. Bērnība līdz vidusskolas absolvēšanai vadīta dzimtajā pilsētā. Vidusskolā iegūta pamat- un vidējā izglītība (beigusi A i z p u t e s vidusskolu 1982). Beigusi LU Ekonomikas fak. Strādājusi par ekonomisti Tukuma raj. Izglītības nodaļā.

Par savu ceļu uz deju stāsta: Kopš 5.klases skolā bija obligātas ritmikas nodarbības, ko vadīja skolotāja Indra Freimane. Mēs, tāds meiteņu bariņš, staigājām līdzi skolotājai un visu laiku prasījām, kad viņa mūs ņems dejošanas pulciņā. Galu galā no ritmikas klasēm atlasīja spējīgākos bērnus, un tā viss sākās.

Skolotāja Freimane – prasīga pasniedzēja, kas izvirzīja stingras prasības un veicināja savu audzēkņu izaugsmi, prata gan uzslavēt, gan kritizēt. Panākumi neizpalika. Drīz Agita izvirzījās par vienu no skolotājas audzēknēm, kas guva uzvaras dažādos konkursos. Bet – pēc beigšanas šķīrās viņas un skolas gadu partnera ceļi, sākās studijas Rīgā, un tur viņa citu partneri nemeklēja un 3 gadus bija dejai atmetusi ar roku. Bija jau sākusi draudzēties ar savu nākamo dzīvesbiedru Valēriju Mironovu.

Dejot atsāka, kad bija nodibināta ģimene. Vīrs bija beidzis Liepājas Pedagoģisko institūtu, strādāja par deju skolotāju, kas mācīja bērnus, un – kā saka Agita – arī mums bez dejām bija garlaicīgi. Izveidojās lielisks dejotāju pāris. Abi bijuši vairākkārtēji Latvijas čempioni sporta dejās, Eiropas čempionāta un kausu finālisti. Startējuši dažādās pasaules valstīs. Kopā nodejojuši gandrīz 20 gadu un par skaistāko uzskata laiku, kad braukājām pa pasauli, dejojām sacensībās. Ne jau uzvaras un labie rezultāti bija galvenie. Skaistākais bija pats treniņu, sacensību process, kas dod lidojuma izjūtu. Patīkamais bija tieši tas, ka mēs dejojām kopā. Aktīvās dejotājas gaitas beidza 36 gadu vecumā, kad vīrs, būdams 40 gadu vecs, pateica – viss.

Kļuva deju skolotāja. Joprojām katru dienu dejoju. Visu, ko stāstu, mācu, man jāsaprot ar savu ķermeni. Nāk jaunas deju figūras, izpildījumi, teorijas. Lai es varētu mācīt un saprast, kā to dara, viss jāizlaiž caur sevi.

Izveidojuši Rīgā Deju studiju – 7, kurā Agita ir direktore. Tiesnese dažādās sporta deju sacensībās. 2015 gadā viena no trim tiesnešiem TV šovā Dejo ar zvaigzni!

Abi ar dzīvesbiedru, būdami aizputnieki, saites ar dzimto pilsētu nav sarāvuši. Te mīt viņu piederīgie. Gadiem ik vasaru, savas skolotājas I.Freimanes aicināti, ierodas uz jauno A i z p u t e s dejotāju nometni, lai mācītu jaunos dejotājus.   Ie, &

devider

M - alfabēts