M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

MIRONOVS Valērijssporta deju dejotājs, deju skolotājs, starptautiskais deju tiesnesis, Deju studijas – 7 īpašnieks.

Dzimis 1959.28.09. A i z p u t ē. Mācījies un beidzis A i z p u t e s vidusskolu (1978), Liepājas 7. tehnisko skolu autoremonta atslēdznieka specialitātē (1979), Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta Pamatskolas pedagoģijas un psiholoģijas fak. (1983).

Strādājis par skolotāju Zemgales vidusskolā, par sarīkojumu deju kursu vadītāju celtnieku klubā Lāpa, deju skolotāju Deju studijā – 7 un šīs studijas vadītāju; abi ar dzīvesbiedri ir vieni no TV šova Dejo ar zvaigzni! radītājiem un veidotājiem (2007). Valērijs ir arī mākslinieciskais vadītājs un organizētājs turpmākajiem šoviem (līdz šim bijuši četri).

Kopā ar dzīvesbiedri Agitu sākuši dejot 1985. Kopš 1994 sacensībās startējuši jau kā profesionāļi, vienlaikus aktīvi mācot arī jaunos dejotājus. Piedalījušies apmēram 35 pasaules un Eiropas meistarsacīkstēs un kausu izcīņās.

Lielākie sasniegumi: 1. vieta Rostokas (Vācija) starptautiskajās deju sacensībās (1988); 3.vieta starptautiskajās deju sacensībās Ruse 99 (Bulgārija); 1.vieta Latīņamerikas (LA) dejās Baltijas kausā 89; 2.vieta 10 deju programmā, 3.vieta LA dejās un 5.vieta standartdeju programmā (ST) atklātajā PSRS čempionātā (1989); 2.vieta 10 deju programmā un 3.vieta ST programmā PSRS čempionātā (1990); 1. vieta ST, LA un 10 deju programmā Baltijas kausā 90; 5.vieta Eiropas kausa izcīņas 10 deju programmā (1990); 3. vieta LA dejās pēdējā PSRS čempionātā (1991); 6.vieta ST programmā Baltijas jūras kausā (1992, Vācija); 6.vieta 10 dejās Eiropas čempionātā (1992, Dānija); 1.vieta gan ST, gan LA dejās pirmajā Baltijas čempionātā (1993); 4.vieta 10 dejās Eiropas kausa izcīņā (1993, Izraela).

Aktīvās sporta deju gaitas beidzis 2000.   &

devider

M - alfabēts