M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

MUCENIECE Antra (Cera) – pedagoģe.

Dzimusi 1952.09.08. Liepājā. Vecāki Liepājā ienākuši no Kalētiem. Tēvs – remontatslēdznieks – virpotājs metālizstrādājumu rūpnīcā Liepāja, māte tur kluba vadītāja, vēlāk strādājusi ražošanā. Brālis – zemkopis Aizkraukles raj. Zalves pag.

Bērnība vadīta Liepājā. Mācījusies Liepājas mūzikas pamatskolā vijoļspēli. Beigusi Liepājas Raiņa 6.vidusskolu (1970). Pēc beigšanas gadu nostrādājusi Liepājas bērnudārzā Saulīte par audzinātāju, kam sekojušas studijas Liepājas Pedagoģiskajā institūtā Sākumskolas skolotāju specialitātē. Beidz 1975. 2004 sākusi studēt Liepājā sociālās zinības.

Skolotājas darba gaitas pēc augstskolas beigšanas sāktas A i z p u t e s vidusskolā. Pirmos trīs gadus – vecākā pionieru vadītāja, vēstures skolotāja, klases audzinātāja. No 1998 ar panākumiem māca arī 8.klasēm ievadu ekonomikā. Viņas audzēkņi startē un gūst godalgotas vietas ekonomikas olimpiādēs un konkursos rajonā un valstī. Skolā vada novadpētniecības pulciņu Vikingi un biznesa klubiņu Lāde. Pētnieciskos darbos un praktiskajās nodarbībās tikusi pētīta A i z p u t e s, Liepājas rajona un Latvijas vēsture, vākti un apkopoti materiāli par 1991 gada barikāžu dienām un izsūtīšanām 40-os gados, pierakstīti dzīvesstāsti. Par tradīciju kļuvusi ikgadējā vēstures nedēļas rīkošana skolā, kurā notiek dažādi konkursi, izstādes, ekskursijas. Organizē skolēnus piedalīties Skolēnu interešu centra un Valsts Jauniešu interešu centra rīkotajos pasākumos-konkursos, kā arī piedalīties valsts konkursos Mazais biznesmenis, Tava reklāma u.c. Iesaistījusies Latvijas Vēstures skolotāju asociācijas darbā.

Brīvo laiku velta grāmatām. Saista detektīvi, psiholoģiska rakstura romāni, grāmatas par ezotēriskām tēmām: Vieni to sauc par Dievu, man tas ir Augstākais Saprāts, kas neapšaubāmi pastāv un sniedz mums informāciju. Ir tikai jāprot saņemt to un dzīvot saskaņā ar šo informāciju. Jābeidz skriet, auļot, nevajag censties izdarīt pēc iespējas vairāk. Ir vienkārši jādzīvo un katrs rīts jāsāk ar labām domām. Jau kopš bērnības paticis ceļot – 10 gadu vecumā kāpusi Karpatu kalnos, 15. dzimšanas diena nosvinēta Krimā, 16. sagaidīta Kaukāzā. Būts Lietuvā, Igaunijā, Karēlijā, Tjanšanu kalnos, Maskavā, Ļeņingradā. Kopš kritis dzelzs priekškars, izmantota iespēja doties uz Rietumeiropas valstīm. Tuva dziesma un mūzika. Dziedājusi vokālos ansambļos. No 1973 piedalījusies vispārējos Dziesmu svētkos, Rīgas 800-gades svētkos (2001), dzied A i z p u t e s korī Kurzeme.

Apbalvojumi: IZM Atzinības raksts (2002); Enciklopēdijas sabiedriskā valde Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa Virtuālās enciklopēdijas Atzinības raksts (Aizputes vidusskolas komandas vadītājai par skolu konkursā izveidoto novadnieku dzīvesstāstu kopu Mēs Latvijai, Latvija mūsos) (2005); IZM Valsts jaunatnes iniciatīvu centra (VJIC) II pakāpes Diploms (2007). Viena no pirmajām, kas A i z p u t e s vidusskolā ieguvusi Liepājas raj. Skolēnu interešu centra nomināciju Darbīgais rūķis (piešķir skolotājiem, kas ļoti aktīvi darbojas ārpusstundu un ārpusklases pasākumos)

Piedzīvots daudz – gan lieli prieki, gan bēdas, arī traģēdija, taču es mēģinu skatīties uz dzīvi no tās puses, kur saredzu izeju pat no vislielākā posta. Es piedalos visur, kur uzskatu par vajadzīgu būt. Es varu dot savu enerģiju citiem un saņemt to no citiem sapratnes, atbalsta un mīlestības veidā. Tas ir ļoti svarīgi jebkuram cilvēkam. Arī man.

Ģimenē izaudzinātas 2 meitas, ir mazbērni.   VE, &

devider

M - alfabēts