M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

NAUMOVS Vladimirs mākslinieks, grafiķis, pedagogs.

Dzimis 1960.21.11. Rīgā. Apmeklējis Rīgas 40.vidusskolu. Beidzis Latvijas Valsts Mākslas akadēmiju, kur mācījies no 1980 – 86. Ieguvis LU Ekonomikas un vadības fakultātē bakalaura grādu vadības zinātnē (2000 – 05).

Uzņēmīgs, radošs. Pēc augstskolas dažus gadus dzīvojis K a z d a n g ā, pēc tam A i z p u t ē. Kopā ar dzīvesbiedri K a z d a n g a s pilī iekārtojuši grafikas darbnīcu, kur realizējuši savas radošās ieceres. Viņam K a z d a n g ā tapuši arī vairāki plakāti, kuros attēlotas tā laika trešās tautas atmodas noskaņas. Logo autors K a z d a n g ā esošajam piensaimniecības uzņēmumam Elpa. Aizputes laikā panācis, ka saņemts Sorosa fonda grants datortehnikai; ir viens no Aizputes Avīzes dibinātājiem (1993); uzņēmies A i z p u t e s Mākslas skolas izveidi (1991), kopā sapulcējot 7 cilvēku komandu no Liepājas Mākslas skolas, un bija pirmais A i z p u t e s Mākslas skolas direktors (1991 – 95), kas to vadījis līdz aiziešanai uz Rīgu.

Galvaspilsētā mārketinga nodaļas vadītājs SIA Kvadra Pak (1995 – 97), no 1997 - tirdzniecības menedžers A/S Kvadra Pak, kas veic Latvijas, Igaunijas un Krievijas uzņēmumu apkalpošanu kartona iepakojuma un dizaina jomā. Pieredzējis tirdzniecības pārstāvis ar universitātes ekonomikas vadības izglītību uzņēmumā, kas specializējas kartona iepakojuma ražošanā. Ar pieredzi starpnozaru organizācijas komunikāciju sakārtošanā un datu bāzes organizēšanā. Spējīgs patstāvīgi pieņemt atbildīgus lēmumus un strādāt komandā stresa apstākļos, kad ir izpildes termiņa spiediens. Ar izpratni par ražošanas uzņēmuma specifiku. Ar azartisku vēlēšanos un neatlaidību mērķu sasniegšanā.

Intereses: angļu valoda, ceļojumi, volejbols, futbols.

Dzīvesbiedre grafiķe Ieva Helmūte. Ģimenē izaudzināti 2 dēli. &

devider

N - alfabēts