M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

NEIBURGA Silvija (Veigule) – pedagoģe, mazpulku organizācijas atjaunotāja Aizputē.

1958.21.04. Preiļos – 2013.08.01. Liepājas slimnīcā. Apbedīta Aizputes Misiņkalna kapos.

Māte – medicīnas darbiniece, tēvs ņēmis dalību vairāku televīzijas torņu un iekārtu uzstādīšanā (Stučkā, Preiļos, Ogrē, Ēdolē). Ģimenē par viņu jaunāks brālis Gvido.

Beigusi Ogres vidusskolu (1976), Liepājas Valsts Pedagoģiskā institūta Pamatskolas pedagoģijas un metodikas fak. (1980). Papildus apguvusi medmāsas profesiju. Studiju gados vasarās strādājusi lauksaimniecības vienībā Čehijā (1977) , bijusi pavadone vilcienā Jūrmala maršrutā Rīga – Maskava (1978). Ģimene izveidota 1978, tajā 5 bērni – 3 meitas un 2 dēli, dzīvesbiedrs – agronoms, beidzis LLA.

Darba gaitas sākuši Glūdas pag. Viņš -   kolhoza Nākotne agronoms, viņa – skolotāja Glūdas 8-gad. skolā. Kad vīrs atguvis vectēva mājas Lejas Dzirkaļi        A i z p u t e s pievārtē, L a ž a s pagastā, ģimene pārcēlusies uz tām (1991), un sākušās viņas darba gaitas A i z p u t e s vidusskolā par sākumskolas skolotāju un pagarinātās dienas grupas vadītāju. Atjaunojusi 1013. A i z p u t e s mazpulku organizāciju (1999), ir aktīva, ierosmes bagāta tās vadītāja . Mazpulcēni sekmīgi piedalās dažādos projektos, nometnēs, konkursos, kopj pilsētā esošo dendroloģisko dārzu. 1997gada pašvaldību vēlēšanās kļūst par L a ž a s pagasta deputāti.

No skolas un sabiedriskā darba brīvajos brīžos (vairs nestrādā ar pagarināto grupu, ir klases audzinātāja) palīdz vīram savā zemnieku saimniecībā, kopj puķes (ir īrisu un dāliju kolekcija), patīk floristika (vairāki darbi bijuši izstādēs), patīk risināt krustvārdu mīklas, enerģiska, jautra mūzika. Raksturā optimiste.

Lauksaimniecības ministrijas izsludinātā konkursa Sējējs balvas laureāte nominācijā Rītdienas sējējs – mazpulks (2010).   VE, &

devider

N - alfabēts