M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

NICMANE Aina (Grīnvalde) – gleznotāja.

Dzimusi 1929.03.12. K a l v e n e s pag. Švāļos (nojaukti).

1944 kopā ar ģimeni emigrējusi uz Vāciju. 1949 ieceļojusi Austrālijā. Līdztekus iztikas darbam mācījusies Vulongongas Nacionālās mākslas skolā (1959 – 63), papildinājusies virsmas apdares tehnikā pie gleznotāja V.Piskolda (1963 – 65). Studiju nolūkos apmeklējusi Eiropas valstis (1973, 1976), ASV un Kanādu (1978). Aktīvi piedalījusies trimdas latviešu un austrāliešu mākslinieku izstādēs. Noorganizējusi vairāk nekā 10 personālizstādes Sidnejā, Melnburnā, Vulongongā. Austrālijas latviešu mākslinieku un Vulongongas MA biedre.

Strādā akvareļa un eļļas tehnikā. Glezno galvenokārt ainavas, kurās reālie dabas motīvi nereti apvienoti ar iztēlē radītajiem. Izmantojot savdabīgu virsmas apdares tehniku, daudzos darbos radījusi īpatnēji izteikta reljefa iespaidu, bagātīgu gaismēnu spēli. Spēcīga koloriste. Vairākkārt saņēmusi galvenās godalgas reģionālajās izstādēs.

Par viņas vecmāmiņas gara spējām lasāms Neatkarīgās Cīņas 1992 gada maija pielikumā Laiva (Ž.Ferstera raksts Leģenda par veco Švāleni). Apglabāta Drogas Ķīburu kapos.   M II, SR

devider

N - alfabēts