M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

NORKUS Aloizas* > NORKUSS Aloizs – uzņēmējs

*Kārtojis dokumentus, lai savam lietuviskajam uzvārdam galotnē pieliktu vēl vienu „sun, latviski pareizi lokot, būtu nevis Norkam, Norku, ar Norku, Norkā, bet – Norkusam, Norkusu, ar Norkusu, Norkusā.

Dzimis 1962.21.06.Lietuvā. No 3 gadu vecuma dzīvo Latvijā, A i z p u t ē, kur aizvadīta bērnība un skolas gadi A i z p u t e s vidusskolā, ko beidzis 1980. Augstāko izglītību ieguvis LLA Hidromeliorācijas fak. Pēc beigšanas darbavieta C ī r a v ā – inženieris. Šai darbā aizvadījis 3 gadus, pierunāts piedalīties pašvaldību vēlēšanās un ievēlēts par C ī r a v a s pagasta padomes priekšsēdētāju (šai darbā gūtā pieredze vēlāk palīdzējusi darbā Liepājas domē).

Bet vēl pirms C ī r a v a s posma izmēģinājis spēkus visdažādākajās jomās, pat tālajā Toljati pilsētā Krievijā, kur ražo žiguļus. Padomju laikā organizējis to pārdošanu Latvijā, tirgojis arī lauksaimniecības tehniku, mašīnu detaļas. Bijis arī sētnieks, studiju gados naktīs strādājis par kurinātāju, vakaros trenējies tādā sporta veidā kā brīvā cīņa. Vēlāk tajā, C ī r a v ā būdams, apmācījis arī zēnus.

Liepājā darbojas kopš 1994, kad kļuvis par Liepājas raj. Patērētāju biedrību savienības valdes priekšsēdētāju. Kad tā kļuva par A/S Liepājas Patērētāju biedrību, pamazām sācis attīstīt savu veikalu Top! tīklu, kas aptver ne tikai Liepāju, bet arī bijušo Liepājas rajonu (pats to dēvē par nacionālo tīklu). Bizness, līdzīgi kā ārzemēs, uzsākts uz kredīta, ko pamazām atdod no peļņas. (Tāpēc jau pastāvot kredītiestādes un bankas, lai varētu aizņemties).

Būdams aktīvs, darbīgs, viņš ne tikai ir Liepājas Patērētāju biedrības valdes priekšsēdētājs, bet valdes priekšsēdētājs arī Liepājas maizniekam, Liepājas Pētertirgum, līdzīpašnieks viesnīcai Līva un, ,iespējams, dalībnieks vai īpašnieks vēl kur citur. Pats saka: Man vienkārši patīk darboties. Un ir prieks, ja ir izdarīts. Vienkārši spēju raiti strādāt. Īpašnieks C ī r a v a s pag. zemnieku saimniecībai Zvaigznes – 3. Piemīt arī sponsora īpašība – sponsorējis gan bērnu pasākumus, gan citus sarīkojumus.

Saimniecisko darbību spējis apvienot arī ar iesaistīšanos politikā – bijis Tautas partijas Liepājas nodaļas valdes priekšsēdētājs un Liepājas pilsētas domnieks.

Ģimenē 3 bērni.   KV (SP)

devider

N - alfabēts