M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

OZOLA Ernadziedāšanas skolotāja.

Dzimusi 1926.16.01. Liepājā. Ģimenē vienīgais bērns. Mācījusies Liepājas 2.pamatskolā, Liepājas komercskolā (līdz 1946). Strādājusi Liepājas Namu pārvaldē par grāmatvedi, paralēli apmeklējot E. Melngaiļa mūzikas vidusskolu, ko beigusi 1951. Sadalē norīkota darbā uz  A i z p u t e s vidusskolu par dziedāšanas skolotāju, kur nostrādājusi no 1951 līdz pensijas vecuma sasniegšanai 1981 (55 g. vecumā). Bez strādāšanas vidusskolā mācījusi dziedāšanu arī  A i z p u t e s ciema 8-gad. skolā.

Laikā, kamēr strādāja vidusskolā, pilsētā vadījusi vairākus ansambļus: PMK-16, patērētāju biedrības, kultūras nama, zemessargu, CBR-7 viru ansambli, kā arī  K a z d a n g a s kultūras nama ansambli u.c.

Pēc pensijas gadu sasniegšanas mainīta darba vieta – sākusi strādāt  L a ž a s speciālajā internātpamatskolā par audzinātāju, dziedāšanas, darbmācības un mājturības skolotāju, vadījusi meiteņu kori un ansambli un nostrādājusi šai darbā 10 gadus.

Vaļasprieks – būt kustībā, organizēt, darboties. Kad 1981 aizgāja pensijā, labprātīgi uzņēmās nelielas domubiedru grupas kopīgu saietu organizēšanu, ekskursiju rīkošanu un vadīšanu, teātra izrāžu apmeklēšanu, valsts svētku atzīmēšanu un šo pienākumu veic gadiem ilgi. Paticis strādāt rokdarbus – adīt, tamborēt. Kopš 1996 vada autonomās  A i z p u t e s ev. lut. draudzes kori, darbojas draudzē, ievēlēta garantos (2014). Līdzdarbojas pensionāru biedrībā Piesaulīte.

Izaudzinājusi meitu – kultūras darbinieci. 2018 rudenī pārcēlusies dzīvot uz Auci pie meitas.

&

devider

O - alfabēts