M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

OZOLS Imantsgleznotājs, pedagogs, dzejnieks, biškopis, arī mednieks.

Dzimis 1960.27.06. A i z p u t ē C ī r a v ā dzīvojošu kolhoznieku ģimenē. Līdz 1975 mācījies D z ē r v e s 8-gad. skolā, kur jau apguvis zīmētprasmi un piedalījies skolas rīkotajās izstādēs (jau tad draugi viņu saukuši par mākslinieku). Beidzis A i z p u t e s vidusskolu, kam sekojuši 3 gadi armijā Melnās jūras kara flotē Krimā (Sevastopolē). Dienesta laikā ticis nodarbināts pie muzeja iekārtošanas. Absolvējis Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas dekoratīvo noformēšanas nodaļu (1985). Beidzis LMA interjerista specialitātē (1990).

Pēc akadēmijas beigšanas atgriezies A i z p u t ē, strādājis par pilsētas galveno mākslinieku, darbojies reklāmas jomā. Daudz uzmanības veltījis pilsētas parka Misiņkalns izkopšanai, dažādu koku sugu stādīšanai (viņam liels nopelns, ka A i z p u t e 2000 gadā ieguva sakoptākās mazpilsētas titulu). Bijis skolotājs Liepājas raj. Amatniecības skolā A i z p u t ē, mācījis zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, mākslas vēsturi (skola likvidēta). Strādā L a ž a s internātpalīgskolā, vada nodarbības A i z p u t e s Mākslas skolā. Atkārtoti ievēlēts par A i z p u t e s pilsētas, pēc 2009 – novada domes deputātu. 1991 gada barikāžu dienu dalībnieks. Latvijas Biškopības biedrības (LBB) biedrs.

Raksta dzeju, kas publicēta kopkrājumos Vētras strīpa (2001), Krizdoļu ķocis (2004), piedalās Kurzemes Dzejas dienās, sarīkojis autorvakarus, kuros dzeja skan mūzikas pavadījumā. Patīk fotografēt, dejot, makšķerēt. Bieži uzaicināts A i z p u t ē un apkārtējos pagastos vadīt sarīkojumu programmu (18.Novembrī, Dzejas dienās, koru festivālos u.c.). Sabiedrisks, ar labu humoru. Bijis gan Ziemsvētku vecītis, gan Lieldienu zaķis. Intereses saistītas arī ar dendroloģiju. Atgūtajās tēva mājās C ī r a v a s Gustos iekārtots dendroloģisks dārzs. Man ļoti svarīga ir iespēja iziet ārā un redzēt augu mainību, dravu. Man patīk lauku sēta un arī mežmala. Cīravas mednieku klubā Avots es piedalos nevis tāpēc, lai nogalinātu, bet gan lai būtu pie dabas. Man ļoti patīk pēc skolas, pēc sabiedrības paklusēt mežmalā. Tur var novērot ļoti daudz brīnumu. Nav tā, kā citi domā – ja mednieks, tad slepkava, saka mākslinieks.

Viena no viņa pēdējo gadu aizraušanām, kas redzama arī gleznās, - biškopība. Uzvarējis 2012 gada valsts mēroga konkursā Gada biškopis.

Visvairāk glezno eļļas tehnikā. Tuvākie žanri – klusā daba, ziedi, ainava, arī portreti un akti, mitoloģiska satura darbi, tātad – palete visai plaša. Krāsas sulīgas, izteiksmīgas. Veicis arī grāmatu ilustrāciju (Astras Rancānes Ja tas vispār iespējams, 2008, vāks un grafikas). Atzīšanās: Man tuvs mazliet reāls atainojums ar ekspresīvi dinamisku modernisma piesitienu.

Pirmā personālizstāde Liepājas Rožu laukuma galerijā (1996). Izstādēs piedalās kopš 1993. Tās bijušas Cīravā, Aizputē, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Ventspilī u.c., kā arī ārzemēs (Šveicē, Norvēģijā). Šveicē atrodas tādi darbi kā Tulpes, Akts, Aizpute, Aizputes zonālā slimnīca, Norvēģijā – Klusā daba ar āboliem, Apriķu skola. Vairāki darbi privātkolekcijās (ev. lut. draudzes un baptistu draudzes dievnamos u.c.)

Dzīvesbiedre Vika Vasiļevska – skolotāja, meita Ieva.

Dzīves moto - dramaturga Mārtiņa Zīverta vārdi (lugā Klauns): Un kamēr dzīvos pasaulē kāds cilvēks – vecs vai jauns, tam vienmēr dziļi dvēselē būs paslēpies savs klauns.

Uzzinājis, ka izvirzīts apbalvošanai, I.Ozols žurnālistei teicis: Dzīvē neko neesmu darījis speciāli. Vienmēr esmu nodarbojies tikai ar to, ko mīlu, un neesmu tiecies pēc atzinības.

Apbalvots ar Aizputes novada domes Goda rakstu par aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu tūrisma attīstībā un Aizputes novada atpazīstamības veicināšanā (2014.18.11.).   VE, &, KL

devider

O - alfabēts