M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PENCELE Zinta (Poriņa) – muzeju darbiniece.

Dzimusi 1947.25.06. Rudbāržu pag. Kāļos. Māte – skolotāja, tēvs – zivkopis.

Mācījusies Valtaiķu 4-klasīgajā pamatskolā, K a z d a n g a s 8-gad. skolā (1957 – 62), A i z p u t e s vidusskolā (1962 - 65), LVU Vēstures un literatūras nodaļā (1965 – 70). Strādājusi par latviešu val. un literatūras skolotāju Rīgas 24.vidusskolā (1970 – 74), jaunāko, pēc tam vecāko zinātnisko līdzstrādnieci , sektora vadītāju Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā (1973 – 93). Pēc tam – Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā (1993 – 2010) – muzeja galvenā speciāliste, no 1998 – nodaļas vadītāja. 1997 iegūts muzejpedagoga sertifikāts. Ārštata redaktore izdevniecībā Zvaigzne ABC Aizrobežu literatūras nodaļā (2007 – 10). Pārstāvējusi O.Vācieša memoriālo muzeju Latvijas Muzeju asociācijā. Vairākus gadus darbojusies muzeja arodkomitejā.

Publicējusies presē, literārzinātniskos izdevumos, piedalījusies TV, radioraidījumos. Realizēti daudzi projekti muzejā, īpašu vērību veltot bērnu un jauniešu interešu izglītībai. Sastādījusi O.Vācieša dzejas izlasi Dvēseles nospiedums (2002), rakstījusi tai priekšvārdu (arī L.Azarova). Tapis scenārijs multimediju diskam Ojārs Vācietis (2006), teksts muzeja mājas lapai.

Interesē literatūra, vizuālā māksla, teātris, dzimtas vēsture, ceļošana. Ļoti svarīga vienmēr ģimene un draugi – garīgi tuvi cilvēki. Izaudzināti 2 bērni.

Apbalvojumi: LR KM Atzinības raksts par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu (1998), LR KM Atzinības raksts par O.Vācieša radošā mantojuma popularizēšanu un izcilu ieguldījumu bērnu un jauniešu interešu izglītībā (2007).

Joprojām ir saikne ar dzimto pusi – ar   K a z d a n g u.   &

devider

P - alfabēts