M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PELUDE Vija (Liņķe) – ilggadēja bērnudārza vadītāja.

1933.03.11. Kuldīgas raj. Nīkrāces c. Lētīžos – 2010.12.02. A i z p u t ē. Apbedīta Misiņkalna kapos.

Laikā, kad Vija nāk pasaulē, vecāki – pasta nodaļas darbinieki. Ģimenē 4 meitas un dēls. Māti zaudē 3 gadu vecumā (1936), un par bērniem turpmāk rūpējas vecāmāte un tēvs. Viņš 1940 sāk apsaimniekot jaunsaimniecību Nīkrāces ciemā, pēc kara strādā Skrundas MTS.

Mācās Nīkrāces 7-gad. skolā (beidz 1949), pēc tam A i z p u t e s vidusskolā (1949 – 53). Skolas gados aktīvi sporto (labi rezultāti vieglatlētikā), dejo tautiskās dejas. Vēl mācoties pēdējā – 11. – klasē, sāk strādāt par bibliotekāri A i z p u t e s vidusskolā, pēc beigšanas – par fizikas un ķīmijas laboranti (1953 – 59). Tiek nodibināta ģimene ar skolotāju Jūliju Peludi (1956). Turpmākie mūža gadi saistīti ar darbu A i z p u t e s pilsētas bērnudārzā: no 1959 – audzinātāja, no 1962 – vadītājas vietas izpildītāja, no 1963 līdz aiziešanai pensijā 1988,t.i., 25 gadus un 4 mēnešus – vadītāja.

Ilgajos darba gados šajā iestādē paveikts ļoti daudz. Paplašinātas telpas, labiekārtota teritorija, pilnveidota materiālā bāze, izkoptas savas tradīcijas u.c. Vadītāja pratusi šai darbā veiksmīgi iesaistīt kā darbiniekus, reizēm pat viņu ģimenes locekļus, tā šefus, bērnu vecākus u.c. Viss darīts ar mērķi, lai jaunajai paaudzei un viņu vecākiem ilgi atmiņā saglabātos laiks, kas pavadīts mīļajos Trīs šķūnīšos (toreizējais bērnudārza nosaukums). Šīs iestādes draudzīgajā kolektīvā organizēti dažādi pasākumi – darbinieki godināti jubileju reizēs, bijušas kopīgas Jaungada u.c. balles, braukts ekskursijās u.c. Pati vadītāja apmeklējusi dažādus kvalifikācijas celšanas kursus. Atvaļinājuma laikā kopā ar ģimeni, kurā auguši 2 bērni, ceļots pa Karpatiem, Krimu, Kaukāzu, būts Ļeņingradā, laivots pa Gauju, Ventu, Abavu, pavadītas vasaras pie Zvirgzdu ezera Kuldīgas raj.

Bijusi iesaistīta arī pilsētas sabiedriskajā dzīvē, vairāku sasaukumu A i z p u t e s pilsētas padomes deputāte (1965 – 87).

Darbs vairākkārt atzinīgi novērtēts ar dažādiem apbalvojumiem: piešķirts nosaukums LPSR Teicamnieks tautas izglītības darbā (1973), Sociālistisko sacensību uzvarētāja (1973, 1980), Devītās piecgades trieciennieks (1976); apbalvota ar darba veterāna medaļu par ilggadēju darbu (1984), ar Goda rakstu par labu darbu, aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē (1987), ar LPSR IM un IAZ IDA Goda rakstu par panākumiem pirmskolas vecuma bērnu audzināšanā (1988) un tai pašā gadā ar LPSR Augstākās Padomes prezidija Goda rakstu par panākumiem pirmskolas vecuma bērnu mācīšanā un audzināšanā . Tāpat ir vairāki Goda raksti, ko devusi Liepājas raj. TIN un Liepājas raj. IK.   &

devider

P - alfabēts