M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PETROVICA Zigrīda Smaida (Runika) – ārste.

Dzimusi 1934.19.01. Liepājas apr. Vecpils pag. Dižlāņu pilī pagasta darbveža ģimenē. Māte – mājsaimniece.

1940, ienākot padomju karaspēkam, tēvs palicis savā iepriekšējā darbā, tādēļ 1941, sākoties karam un vācu okupācijai, ticis pārcelts darbā uz Ezeres pag., kur meitene sākusi mācīties pamatskolā. Frontei tuvojoties, bēgļu gaitas uz Priekules, vēlāk Vecpils pag. Pamatskolu pēc īslaicīgas mācīšanās Priekules, vēlāk Vecpils pamatskolā, pabeidz Ezerē (1949). 1949 – 51 mācības Liepājas Medicīnas māsu skolā. Pēc tās beigšanas norīkojums darbā uz A i z p u t e s slimnīcu, kur par medmāsu strādājusi līdz 1955, vienlaikus mācoties A i z p u t e s strādnieku jaunatnes vakara vidusskolā, ko beidz ar sudraba medaļu. No 1955 – 61 studijas Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fak. Pēc studiju beigšanas atgriezusies A i z p u t ē, kur dzīvesbiedrs Ilgmars skolotājs, un atsākusi atkal strādāt vietējā slimnīcā. Terapijas nodaļas vadītāja, periodiski arī citos amatos – iecirkņa terapeite, galvenā ārste, galvenā ārsta vietniece līdz 1993, kad veselības pasliktināšanās dēļ pensionējusies. Kopā 32 ārstes darba gadi.

Vaļasprieki, gadiem ejot, mainījušies. Ir dziedāts koros, dejots sarīkojumu deju estrādes kolektīvā, spēlēts badmintons, ceļots pa Latviju un aiz tās robežām, arī ūdenstūrisms kopā ar ģimeni. Vienmēr paticis lasīt, apmeklēt teātra izrādes, vēlākos gados – darbs dārzā un dravā. Lasījusi arī daudz lekciju par bišu produktu izmantošanu medicīnā.

Izaudzināti 2 dēli, sagaidīti mazbērni.

Apbalvojumi: piemiņas medaļa Za dobļestni trud sakarā ar Ļeņina simtgadi (1970). Goda raksti – par dalību lekciju propagandā, civilās aizsardzības mācībās, donoru kustībā un ilggadīgu nevainojamu darbu. 10 Goda raksti un 6 pateicības, tai skaitā VM Pateicība par mūža ieguldījumu veselības aprūpē (2012).   &

devider

P - alfabēts