M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PŪCĪTIS Uldis – aktieris.

1937.15.04. Gulbenes raj. Rankas pag. – 2000.14.12. Rīgā. Apbedīts 1.Meža kapos.

Absolvējis Rīgas pedagoģisko skolu (1954 – 55). 1. – 4.kl. skolotājs A i z p u t ē, kam uzticēta 1.b klase. Vēl 1996 U.Pūcītis rakstīja: Aizpute… Tu esi palikusi manā atmiņā gluži kā pirmā mīlestība. A i z p u t ē viņš sākumā kopā ar kursabiedru dzīvoja kādā puspagraba plīts istabiņā Katoļu ielā 7, kuras logi ir vienā līmenī ar ietvi, tad tiek piešķirta liela istaba Atmodas ielā 14, no kuras logiem var redzēt pilsētas centrālo laukumu un kurā informāciju par republikā notiekošo var iegūt nepārtraukti, jo pie staba piekārtais skaļrunis skan no rīta līdz vakaram, tā teikt – ar himnu celies, ar himnu gulsties. Liesas maltītes ēdnīcā, veļas dienas pilsētas pirtī, pirmās pašu pelnītās godadrānas un Skorohod ražoto apavu nomaiņa pret tolaik modernajām porgām; pirmo paziņu iegūšana, zvirbuļu šaudīšana Tebras krastmalā, sajūsminātie vidusskolnieču skati un vēl daudz kas cits saistās ar A i z p u t i. U.Pūcītis: Ar saviem tiešajiem pienākumiem, šķiet, tikām galā godam. Vismaz pirmais oficiālais ieraksts manā darba grāmatiņā ir pateicība par labi veikto mācību un audzināšanas darbu  A i z p u t e s septiņgadīgajā skolā.

Paklausot kursa biedra Ivara Kauliņa uzstājīgam pamudinājumam, izturējis iestājpārbaudījumus Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fak., kuru 1960 gadā beidza ar aktiera diplomu. Liepājas teātrī (1960 – 62), Jaunatnes teātrī (1962 – 64, 1973 – 88), Dailes teātrī (1958, 1964 – 73). No 1958 filmējies. Ievērojamākā loma Edgars Purva bridējā (1966). LPSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks (1983). Mūža nogalē pīrādziņu pārdevējs Āgenskalna tirgū.

Aktieris Āris Rozentāls: Uldis Pūcītis visu laiku bija konfliktā ar dzīvi, kas izveidojās sākumā kā protests pret padomju laiku, bet tad pārauga par pastāvīgu konfliktu ar dzīvi, arī ar sevi. – Aktrise Ingrīda Andiņa: Mēs ar Uldi nebijām svētuļi. Mēs negavējām. Turklāt Uldis bija dāsns – daudzām sievietēm tās varbūt bija vienīgās laimes drupatas no pasaules lielā un krāšņā dzīru galda.   LBV, &

devider

P - alfabēts