M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PULVERS Jūlijsnodokļu inspektors.

1894.19.02. Liepas pagastā – 1966.03.01. Filadelfijā ASV.

Mācījies Rīgā, beidzis komercskolu Krievijā, studējis Harkovas komercinstitūtā. Nodokļu departamentā kopš 1919.01.04. Bijis nodokļu inspektors Liepājas, Kuldīgas un A i z p u t e s apr. No 1934.01.11. atkal darbojies Liepājā par apriņķa vecāko nodokļu inspektoru.

No Latvijas ar dzīvesbiedri Minnu Pulveri (dz. 1909) un dēlu aizbraukuši kara beigās. Nonākuši ASV. Tur strādā par namzini un pelna 50 dolārus nedēļā. Pēc gadiem laulība šķirta. Laikraksts Laiks (1958.07.02.) publicē amerikāņu presē parādījušos ziņu no Filadelfijas, ka tur dzīvojošā 49 gadus vecā Minna Pulvere vēlas atgriezties atpakaļ uz savu padomju okupēto dzimteni un līdzi ņemt arī 15 gadus veco dēlu Jūliju Ilmāru (dz. 1943). Viņa izteikusies, ka ilgojas pēc dzimtenes un tur palikušajiem radiniekiem un reizē vēlas aizmirst arī pajukušo laulības dzīvi. Dēlu, protams, viņa vēloties ņemt līdzi. Dēls allaž esot rīkojies pēc viņas ieteikumiem un arī tagad sekošot viņai.

Tā kā viņas šķirtais vīrs, 64 gadus vecais Jūlijs Pulvers, kas gaidot ASV pavalstniecības piešķiršanu, vēlas palikt ASV, tad gribot palikt arī dēls. Viņi abi jau ievadījuši šo lietu tiesā, kas nolēmusi, ka līdz laikam, kad lietu izlems (08.07.), viņa nedrīkst ar dēlu atstāt Filadelfiju un viņai jāpierāda, kāpēc dēlam būtu jādodas viņai līdzi uz Latviju. Visgrūtāk, kā teikts ziņojumā, izšķiršanās esot dēlam, kas preses pārstāvim paskaidrojis, ka negribētu atstāt Savienotās Valstis, bet negribētu šķirties arī no mātes, ko ļoti mīlot un klausot. Arī tas viņam sagādājot ciešanas, ka tēvs un māte dzīvojot šķirti. – (Par tālākiem notikumiem ziņu nav.)

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.   Evp, KV, L

devider

P - alfabēts