M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PUMPURS Jānis - skolotājs, revolūcijas dalībnieks.

1871.28.12. – 1906.30.01. K a z d a n g ā. Apbedīts Kluģu kapos.

1903. pavasarī sācis strādāt par skolotāju K a z d a n g a s pagasta skolā. Bijis iejūtīgs pasniedzējs, nelietojis miesas sodus, bērnus audzinājis ar pārliecināšanu un sadzīviskiem piemēriem. Iepriekš strādājis Snēpeles pag. skolā, no kuras atbrīvots par sociālistisku ideju propagandu. Drīz sociālistu slavu iemantojis arī K a z d a n g ā. Laikabiedru liecības liek domāt, ka bijis LSDSP biedrs. Pulcējis ap sevi jauniešus, devis tiem lasīt nelegālu literatūru. Apkārtējo apzinīgāko muižas kalpu, laukstrādnieku un zemnieku vidū veicis politiskās izskaidrošanas darbu.

Sakot ar 1904 ziemu, kad sociāldemokrātiskā pulciņā biedru skaits jau pārsniedza 20, organizējis barona Manteifeļa 13 muižās kalpus uz cīņu par ekonomiskām prasībām. 1905.13.novembra mītiņā aicinājis kalpus uz streiku. Tas sācies nākamā dienā – 14.novembrī visās Manteifeļa muižās. Šai pašā mītiņā izvirzījis arī prasību pārkārtot skolu uz demokrātiskiem pamatiem. Bijis skolotāju kongresa delegāts Rīgā.

1905. decembrī organizējis uzbrukumu K a z d a n g a s pilij ar mērķi iegūt ieročus un sagūstīt pašu Manteifeli un to kā ķīlnieku apmainīt pret arestētajiem revolucionāriem. Aktīvi piedalījies arī A i z p u t e s aplenkšanas organizēšanā, uzņemdamies sanitārā dienesta vadību un ieroču sadali.

Apcietināts, ieslodzīts A i z p u t e s cietumā kopā ar 5 cīnītājiem – J.Klopu, K.Kronbergu, A.Brantevicu, T.Grīnvaldu, A.Danenbergu. Nodoti soda ekspedīcijai. Pakārts K a z d a n g a s pagastā Kazdangas – Aizputes ceļa malā pie Zīļu laukos augošas mežābeles Pakāra arī J.Klopu, pārējos turpat ceļmalā nošāva.

J.Pumpura piederīgie līķi pārveda uz Skrundas pagastu un guldīja Kluģu kapos. Kapam uzlikts piemineklis.

Mežābele vēlāk nokalta. Tās vietā izauga kupla atvase, kura tautā ieguva nosaukumu Pumpura ābele. Kad gatavojās atzīmēt 50 gadus kopš Piektā gada revolūcijas (1955), rakstnieku grupa, kas ceļoja pa cīņu vietām Kurzemē, bija arī   K a z d a n g ā, arī pie Pumpura ābeles. O.Lisovskai radās dzejolis, kas sākas ar vārdiem: Taka uz dārza pusi. Pašā ceļmalā stāv Ābele nokaltusi Gadu desmitiem jau. To kā piemiņu sarga. Tur kā pie svētuma iet.   CPGr, &

devider

P - alfabēts