M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

RUDUKA Inta (Āboliņa) – bibliotekāre.

Dzimusi 1954.17.02. Rudbāržu pagastā, bet no 2 gadu vecuma - kalveniece. Sešu gadu vecumā sākusi skolas gaitas  K a l v e n e s pamatskolā (beidz 1968), absolvē Skrundas vidusskolu (1971). Kaut grāmatu pasaule tuva kopš bērnības, pēc vidusskolas aizgājusi nevis uz Kultūras tehnikumu, bet gan Laumas profesionālajā skolā Liepājā apguvusi zīda audējas arodu. Tur aizvadīti 5 gadi, brīvos brīžos iesaistoties  K a l v e n e s kultūras dzīvē, - sarīkojumos lasījusi dzeju, palīdzējusi vadīt laulību ceremonijas, bērnības un pilngadības svētkus. Kad uzaicināta uzņemties pildīt  K a l v e n e s bibliotekāres pienākumus, uzaicinājumu pieņēmusi un šai darbā strādā no 1976. Pabeigusi bibliotēku vadītāju kursus, apmeklējusi profesionālās pilnveides seminārus.

Aktīvi strādā ne vien ar lasītājiem (kopš 2003 piedalās lasīšanas veicināšanas mērķprogrammā Bērnu un jauniešu žūrija un veic citus darbus), bet aktīvi iesaistījusies pagasta sabiedriskajā dzīvē – sadarbojas ar pagasta pārvaldi, kultūras namu un skolu; vākusi un apkopojusi materiālus par kalveniekiem (skolu, sportistiem, novadniekiem u.c.). Dziedājusi sieviešu ansamblī, korī, prieku sagādā darbošanās dramatiskajā kolektīvā Nebēda, ko savulaik pati arī vadījusi un kas uzved humoristiskas lugas un skečus. Nav pārtrauktas sportiskās gaitas – skriešana, uz ko pēdējos gados divreiz dienā aicina arī uzdāvinātais četrkājainais draugs.

Brīvos brīžos rušinās dārzā, apmeklē kultūras pasākumus. Izaudzinājusi 3 bērnus, sagaidījusi mazbērnus, ko patīk auklēt. Par galvenajām vērtībām dzīvē uzskata ģimeni, darbu un draugus.

Dzīves moto – tikt līdzi laikam un ar smaidu iet pāri nedienām.

2014. Kurzemes reģionā titulēta nominācijā Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs. Aizputes novada domes Goda raksts par aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu Aizputes novada labā (2014.18.11.). Bibliotekāres darba gaitas beidz 2018. Saņēmusi Kalvenes pag. pateicību par ilggadēju aktīvu un radošu darbu Kalvenes pagastā (2018.18.11.).

JKL, &

devider

R - alfabēts