M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

SIDARS Krišs – žurnālists, feļetonists, laikraksta Kurzemes Vārds redaktors 30. gados. Pseidonīmi Jukums Jekums, Jānis Tanks, Guntis Salāts.

1906 – 2002 jūnijā Toronto, Kanādā

Bijis saistīts ar K a l v e n i (sīkāku ziņu nav). Pēc 2. pasaules kara bēglis Vācijā, izceļojis uz Dienvidameriku, pārcēlies uz Toronto Kanādā. Strādājis laikrakstā Latvija Amerikā, rediģējis izdevumu Jaunais Apskats. Sarakstījis romānus: Debesis nav tālu (1980), Aiz ezera balti bērzi (1982), dzejas, prozas un publicistikas krājumu Sasaukšanās (1998). Testamentā lūdzis gleznu ar viņa portretu nogādāt Kurzemes Vārda redakcijā, kas izdarīts 2000.04.08.    LBV

Precīzākas ir laikrakstā Latvija Amerikā 2003.19.04. un 26.04. publicētās ziņas:

SIDARS KRIŠS

1905.21.04. Kalvenes pag. – 2003.10.04. Toronto Kanādā. Izvadīts uz Jorkas kapiem.

Dzīvesbiedre Vēra (1913.20.10. Liepājā – 2001.21.06. Toronto). Laulībā nodzīvojuši 58 gadus. Bēgļu gaitas sākuši Vācijā, no kurienes izceļojuši uz Brazīliju, ieceļojuši Kanādā (1953). Tur arī sieva pievērsusies žurnālistikai (Latvijā strādājusi Liepājas apgabaltiesā un pilsētas prefektūrā), strādājusi laikrakstā Latvija Amerikā par korespondenti un tulkotāju.

devider

S - alfabēts