M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

SILĀRS Ivars - ārsts, valsts darbinieks.

Dzimis 1938.28.04. A i z p u t ē. Bērnība vadīta dzimtajā pilsētā. Beigta A i z p u t e s pamatskola, absolvēta vidusskola (1956). Beidzis RMI Vispārējās ārstniecības fak. (1962). 1962 – 64 ārsts A i z p u t e s raj. slimnīcā, 1964 – 92 Priekulē, Rīgā, Jūrmalā. 1990 – 93 LR Augstākās Padomes deputāts, 1992 – 93 Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 1993 – 95 LR Saeimas deputāts. Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs un Nacionālās drošības padomes loceklis. 1995 – 2000 LR ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Izraēlā. Veicinājis Noziedzības novēršanas nacionālās padomes un Kriminoloģijas pētniecības centra izveidošanu. Ierosinājis un panācis aizliegumu bijušajiem VDK darbiniekiem un aģentiem tikt ievēlētiem Saeimā. 1988 piedalījies Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) Jūrmalas nodaļas dibināšanā, bijis tās vadītājs, LNNK padomes un valdes loceklis. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru (2000), jo balsojis par Latvijas neatkarību.

No 2001 nodarbojas ar A i z p u t e s kultūrvēstures pētīšanu. Kopā ar fotomākslinieku Vari Santu izdota grāmata – albūms Aizpute. Pagātne un tagadne (2014).

Apbalvots ar A i z p u t e s novada Goda rakstu par ieguldījumu Aizputes novada atpazīstamībā, Aizputes novada pozitīva tēla veidošanā (2014).   LE, &

devider

S - alfabēts