M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

SKULTE Lilita (Goba) – pedagoģe, pirmā projektu aizsācēja vidusskolā.

Dzimusi 1948.13.12. A i z p u t ē ģimenē, kas no Valtaiķu puses pilsētā ienākusi 1939 un iegādājusies īpašumu Liepājas ielā, kur Skulte dzīvo arī tagad. Tēvs ilgus gadus spēlējis pūtēju orķestrī, pazīstams arī kā prasmīgs radio un televizoru remontētājs.

Mācījusies A i z p u t e s pamatskolā. Beigusi A i z p u t e s Mūzikas skolas klavieru klasi, A i z p u t e s vakara vidusskolu (1968) , studējusi LVU Ģeogrāfijas fak., ieguvusi kvalifikāciju – ģeogrāfijas pasniedzējs. Strādā Latvijas Valsts Meliorācijas projektēšanas institūtā. Paralēli darbam beidz divgadīgu Rīgas 2.profesionālo skolu (1972), iegūst rasētāja-konstruktora kvalifikāciju. Ģimeni nodibina 1978, tajā izaudzinātas divas meitas.

Kad no dzīves aiziet tēvs, pārceļas no Rīgas uz A i z p u t i (1982), sāk darbu Ai z p u t e s PMK-16 meliorācijas sistēmā. Lai īstenotu vēlmi ceļot un skatīt vēl neredzētas vietas, beidz tūrisma vadītāju kursus. Vadījusi ekskursijas ne tikai pa Latviju, bet arī Lietuvu, Igauniju, Krieviju, īpaši viņai tuvo Rumāniju, jo, viņasprāt, - tā ir viena no skaistākajām zemēm dabas ziņā, jo brīnišķīgi ir Karpatu kalni, kalnu upes un neskartā daba. Nelielie ciematiņi ar tautas tērpos staigājošajiem iedzīvotājiem rada izjūtu, kas atgādina nokļūšanu pasaku zemē.

No 1992 – 2010 bioloģijas skolotāja A i z p u t e s vidusskolā, vides zinātņu maģistre (kopš 2002). Projektu aizsācēja skolā. Kopā ar skolēniem piedalījusies vairākos starptautiskos projektos, kuru sadarbības partneri atrodas ne vien Eiropā, bet arī Argentīnā, Taivānā u.c. Bijusi Somijā, Zviedrijā, Polijā, Vācijā, Austrijā, Šveicē, Itālijā, Turcijā, Slovākijā, Spānijā. Pateicoties darbam ar projektiem, pirmā no Latvijas skolotājiem bijusi starptautiskajos skolotāju pilnveides kursos Islandē (2004).

Pensionējusies (2010). Iekārtojusi viesu māju un veic individuālo darbu tūrismā. Joprojām strādā ar projektiem. Atsākusi A p r i ķ u pamatskolā dažas dienas nedēļā mācīt bioloģiju, dabas zinības, ķīmiju. Strādā arī Kalvenes pamatskolā.                        

Māsa Astra Jansone, bijusī ilggadīga Mūzikas skolas skolotāja (akordeons).   VE, &

devider

S - alfabēts