M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

SNIĶERE Maira - pediatre/bērnu ārste.

Dzimusi 1957 A i z p u t ē. Tēvs Kristaps – skolotājs; bijis Ventspils pils. galva, A i z p u t e s apr. vecākais. Represēts. Pēc soda izciešanas strādājis Aizputes atslēgu un būvapkalumu rūpnīcā. Māte Alise – skolotāja Aizputes 1. – 4. kl. Ir 12 gadus vecāks brālis Ēriks.

Mācījusies A i z p u t e s pamatskolā, beigusi A i z p u t e s vidusskolu (1975), studējusi RMI Pediatrijas fak. No 2.kursa sākusi strādāt slimnīcā – sanitāre > medmāsa. Studiju gados piedalījusies Kara katedras rīkotajās olimpiādēs, kur uzvarētāji apbalvoti ar ceļojumiem uz dažādām PSRS vietām. Tas devis iespēju apmeklēt Malaju Zemļu, Sevastopoli, Krimu, Ļeņingradu u.c. Institūta laikā kāpts Krimas, Kaukāza kalnos, kājām izstaigāta Saremā Igaunijā.

No 1981 dzīvo un strādā Talsos. 1997 ir to Talsu slimnīcas speciālistu grupā, kas par profesionālu palīdzību Talsu traģēdijā cietušajiem (bērni krita no pacēlāja groza) saņem Triju Zvaigžņu ordeni (IV šķira). Šai traģēdijā viņa iesaistīta ne tikai kā ārste, bet arī kā māte, jo tajā cietis arī viņas dēls.

Laika gaitā darba vietas mainītas: Talsu slimnīca, Talsu Bērnu veselības profilakses centrs, darbiniece vācu zāļu firmā Boehringer Ingelheim Kurzemes reģionā.

Brīvo laiku mīl pavadīt pie jūras un savā dārzā. Uzskata: mūsdienu jaunatnei plašas iespējas ceļot, apskatīt pasauli un sevi dažādi izpaust.   VE

devider

S - alfabēts