M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

SPURDZIŅŠ Oskars - ekonomists, valsts darbinieks.

Dzimis 1963.22.08. A i z p u t ē, kur arī aizvadīta bērnība. Mācījies vietējā pamatskolā, beidzis A i z p u t e s vidusskolu (1981), LU Ekonomijas fak. (1986). 1986 – 90 Valmieras mēbeļu kombināta galvenā grāmatveža vietnieks. 1990 – 94 Valmieras pilsētas deputātu padomes priekšsēdētājs. 1994 – 96 LR finanšu ministra padomnieks, 1996 īpašu uzdevumu min. pašvaldību lietās padomnieks. 1997 – 99 Latvijas Vides investīciju fonda pašvaldību proj. Vadītājs, 1999 – 2000 parlamentārais sekretārs LR Izglītības un zinātnes ministrijā, 2000 – 02 – LR Finanšu ministrijā. 1999 -2002 un kopš 2007 Valsts pārv. un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs. 2002 – 04 SIA Hipotēku bankas finanšu konsultāciju centrs projektu vadītājs, 2004 – 07 LR finanšu ministrs. Tautas partijas biedrs (1998).

Atgriezies Valmierā Valdes priekšsēdētājs pasažieru pārvadātājuzņēmumā SIA Valmieras transporta uzņēmums Valmiera (VTU).

Patīk sportot, fotografēt. Brīvo laiku aizņem arī rosīšanās ģimenei piederošās mantotajās lauku mājās.

Apbalvots ar 1991 gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, Spānijas un Zviedrijas apbalvojumiem.   LE, &

devider

S - alfabēts