M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ŠALMA Zigrīda (Siliņa) – ārste.

Dzimusi 1938.24.04. Cēsīs. Skolas gaitas sākusi Rīgas 48.pamatskolā, kur mācījusies no 1. – 3.klasei, 4. – 6.klasi jau apmeklējusi Rīgas 1.pamatskolā, kuru atkal nācies atstāt, jo kā vienā, tā otrā gadījumā latviešu bērnu skolas telpas iekārojuši ienācēji un latviešu bērniem tās jāatstāj, jo tur mācīsies krievi… 1.pamatskola tiek izšķīdināta pa trim skolām – 1., 2. un 3. vidusskolu. Viņa no 7. – 11.klasei (1951 – 56) mācās un beidz prestižo Rīgas L.Paegles 1.vidusskolu. Tai pašā 1956 sākas studijas RMI ārsta – stomatologa fak., ko beidz 1961. Sadalē nokļūst Latgalē – Kārsavas raj. Rogovkas ambulancē – stacionārā terapijas nodaļā (1961 augusts – novembris). Bet tad jaunā speciāliste nonāk pavisam pretējā Latvijas pusē – Kurzemē, konkrētāk – A i z p u t ē. 1962 sākas ārsta – stomatologa darbs 

 A i z p u t e s raj. slimnīcā, un ar šo pilsētu saistīts viss turpmākais dzīves gājums, pildot dažādus ar mediķa specialitāti saistītus darbus: bijusi skolas ārste (1964), dermatoloģe, arī laboratorijas vadītāja (1966 – 70), iecirkņa terapeite, galvenā ārsta vietniece, atkal iecirkņa ārste (1970 – 99), terapeite terapijas nodaļā (2000 -09) un tad jau ārste - interniste Kuldīgas slimnīcas terapijas nodaļas filiālē A i z p u t ē (2008 – 09).

Līdzās tiešajam ārstes darbam nācies veikt arī ne mazums sabiedrisko pienākumu, darbojusies arī A i z p u t e s slimnīcas arodbiedrības vietējā komitejā.

Jau no 1999 kā ārste piesaistīta A i z p u t e s invalīdu biedrībai Cerība. Beigusi aktīvās ārsta darba gaitas, saites ar šo organizāciju nav pārrāvusi, bet uzņēmusies rūpes par diabēta pacientu grupu, kas turpinās nu jau no 2009 oktobra.

Jau no vidusskolas gadiem dzīve saistīta arī ar aktīvām sportistes gaitām, kurās gūti vērā liekami rezultāti. Nodarbojusies ar akadēmisko airēšanu (1954 – 61), bijusi kapteine sieviešu vienairu četriniekā. Vairākkārtēja LPSR čempione, Baltijas kausa ieguvēja, kā arī vairāku starptautisko sacensību uzvarētāja. PSRS jaunatnes čempionātā iegūta sudraba medaļa, divreiz – bronzas. PSRS tautu spartakiādes vicečempione. PSRS sporta meistare. BASB Vārpa rīkotajās sacensībās kļuvusi par lauku sporta spēļu čempioni rokas bumbā. Ir I sporta klase.

Ierakstīta A i z p u t e s pilsētas Goda grāmatā ( 2001).   &

devider

S - alfabēts