M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ŠALMS Jānistreneris.

Dzimis 1936.11.05. Liepājā, kur tajā laikā vecāki dzīvoja un strādāja. Pēc vectēva nāves (1941) ģimene pārceļas uz vectēva īpašumu Grobiņas pag. Birzniekiem.

Skolas gaitas sācis Grobiņas pamatskolā (1943), turpinājis Grobiņas vidusskolā, ko absolvējis 1955 (Tas ir Grobiņas vidusskolas I izlaidums!). Seko studiju gadi Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā (tagad LSPA, 1955 – 61), mācās riteņbraukšanas katedrā. Drīz vien iekļauts Latvijas izlasē, piedalījies daudzās PSRS un starptautiskās sacensībās.

Pēc beigšanas fizkultūras metodiķis p/s Liepāja, līdztekus futbolists toreiz slavenajā Durbes futbola komandā. Pēc Aizputes un Liepājas rajonu apvienošanas pārcēlies uz A i z p u t i un turpinājis sporta gaitas – strādā par treneri MFR Kurzeme futbola komandā, spēlē futbolu, no 1969 fizkultūras, vēlāk arī militārās apmācības skolotājs jaunuzceltajā A i z p u t e s vidusskolā. Kā militārās mācības pasniedzējam nākas nodarboties arī ar jauno šāvēju apmācību. 1979 uzaicināts strādāt par civilās aizsardzības štāba priekšnieku PMK-16. Trenē arī jaunos ložu šāvējus jaunuzceltajā melioratoru šautuvē. No 1990 sāk strādāt par PMK-16 sporta bāzes vadītāju un treneri arī ložu šāvējiem. Kad 1996 Liepājas raj. Sporta skolā atver ložu šaušanas nodaļu, strādā tur par treneri.

Paralēli šim darbam jau no 2003 ir skolotājs Jauno satiksmes dalībnieku pulciņam A i z p u t e s Skolēnu jaunrades centrā.

Ar darbā gūtiem panākumiem var būt gandarīts. Kā viņa ložu šāvēju, tā satiksmes dalībnieku panākumi ir vērā liekami un tālu zināmi. Sporta skolā viņš izaudzinājis 18 Latvijas čempionus ložu šaušanā dažādās vecuma grupās. Viņa vadībā izauguši 9 sporta meistara kandidāti, 6 sporta meistari un 1 starptautiskās klases sporta meistars (meita Ilze Frīdenberga). Viņš uztrenējis 21 Latvijas izlases dalībnieku, 5 Latvijas olimpiskos čempionus.

Jaunie satiksmes dalībnieki 9 reizes izcīnījuši Liepājas CSDD uzvarētāja godu, 3 gadus uzvarēts Latvijas riteņbraucēju forumā, 12 viņa audzēkņi Latvijas izlasē startējuši Eiropas čempionātos. 2007 visi Eiropas čempionāta izlases dalībnieki bija viņa audzēkņi – aizputnieki un izcīnīja 3. vietu Madridē (Spānijā) notikušajās sacensībās, bet 2009 viņa audzēknis Ralfs Blūms Somijas pilsētā Turku ieguva zelta medaļu Eiropas čempionātā.

Apbalvots ar Latvijas šaušanas federācijas apbalvojumiem, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Goda rakstu, ir A i z p u t e s pilsētas Goda pilsonis, ierakstīts Goda grāmatā (2003).   &

devider

S - alfabēts