M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ŠILIS Aivars Aizputes novada domes priekšsēdētājs.

Dzimis 1956.11.06. Tukumā. 1960 ar vecākiem atgriezies vectēva mājās A i z p u t e s pag. Dzenīšos. Beidzis vietējo A i z p u t e s ciema skolu, K a z d a n g a s lauksaimniecības tehnikumu (1971 – 75) kā tehniķis mehāniķis. Seko dienests armijā: pirmie 6 mēneši Dobelē, pēc tam Lietuvā, Klaipēdā šoferis apgādes daļā. 1977 sācis strādāt   A i z p u t e s ciema kolhozā Komunisms: automehāniķis > galvenais mehāniķis > vecākais inženieris. 1992 ievēlēts par vietējā kolhoza priekšsēdētāju. Pēc kolhoza likvidēšanas strādājis par operatoru degvielu uzpildes stacijā pie Rokas birzs un nedaudz nodarbojies ar lauksaimniecību – audzējis kartupeļus un graudus. 1997, pagasta cilvēku uzrunāts, startējis pašvaldību vēlēšanās, kļuvis A i z p u t e s pagasta padomes priekšsēdētājs. 2005 ievēlēts par Liepājas raj. padomes priekšsēdētāju, ko pildījis līdz 2009. 2005 beidzis Baltijas Krievu institūtu, iegūstot jurista diplomu. No 2009.01.07. A i z p u t e s novada domes priekšsēdētājs , ievēlēts no Zaļajiem zemniekiem ( A i z p u t e s novada domē no 15 deputātiem 7 ir no Zaļo un zemnieku partijas). Šo pienākumu pilda 8 gadus. 2017. pašvaldību vēlēšanās vairs nekandidē un ar 1.07. no darba aiziet.

Kopā ar Domi saņēmis Atzinības rakstu Sadarbības partneris 2013 par veiksmīgu sadarbību ar arodbiedrību un sociālā dialoga veicināšanu. Izvirzījusi Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (2014).

Aizputes novada dome piešķīrusi apbalvojumu Goda novadnieks (2017.18.11.) par mūža ieguldījumu Aizputes pagasta un Aizputes novada attīstībā.

KL

devider

S - alfabēts