M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ŠKENSBERGA Mirdza mūzikas pedagoģe.

1934.25.07.Liepājā - 2013.05.07. A i z p u t ē (Rokaižu pansionātā). Apbedīta Misiņkalna kapsētā blakus dzīvesbiedram.

Liepājā aizvadīta bērnība un daļa jaunības. Pēc Liepājas mākslas vidusskolas beigšanas strādājusi Iecavas internātskolā par mājturības skolotāju un dziedājusi vokālā ansamblī. Iecavā sastapusi savu dzīvesbiedru – mūzikas skolotāju Gunti Škensbergu. Ģimeni nodibinājuši 1961. Dzīves ceļš abus atvedis uz A i z p u t i, un viņas dzīve arvien vairāk sākusi saistīties ar mūziku. Absolvējusi Liepājas mūzikas vidusskolas vokālo nodaļu un sākusi strādāt par mūzikas skolotāju. Kādu laiku darbs A i z p u t e s vidusskolā, bet ar A i z p u t e s mūzikas skolu saistīti visi turpmākie dzīves gadi līdz 2001. Mācījusi teorētiskos priekšmetus, vadījusi kori un ansambļus, gatavojusi kora klases jaunos vokālistus. Ilgs mūžs bijis viņas vadītajam meiteņu vokālajam ansamblim Vijolītes, ar ko plūkti lauri gan TV konkursā Ko tu proti?, gan muzicējot daudzviet citur.

Kopā ar dzīvesbiedru daudz gadu dziedājusi Leonīda Vīgnera vadītajā korī Rīgā. Koncertējuši Ļeņingradā, Maskavā, Erevānā u.c. Ar Liepājas rajona skolotāju kori Lira piedalījusies II Baltijas Dziesmu svētkos Gotlandē. Ilgus gadus dziedāts Gunta Škensberga vadītajā korī Kurzeme un estrādes ansamblī. Kopā ceļots pa Zviedriju, Šveici, Vāciju.

Viņas talants izpaudies arī apsveikuma kartiņu un afišu zīmēšanā, no dažādiem dabas materiāliem veidotajās glezniņās. 70.gados izgatavojusi A i z p u t e s mūzikas skolas emblēmu, pēc kuras metiem 2012, gatavojoties skolas 65 gadu jubilejai, noausts skolas karogs. (No dzīves šķīrās Rokaižu pansionātā, kurā bija ievietota pēdējā nedēļā.)

Ierakstīta A i z p u t e s pilsētas Goda grāmatā (2002).   &

devider

S - alfabēts