M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ŠTRAUHA Astrīda (Dovkante) - mediķe, kas visu darba mūžu atdevusi dzimtajai pilsētai.

Dzimusi 1953.13.09. A i z p u t ē. Bērnība vadīta pilsētas pievārtē esošajās vecāku mājās A i z p u t e s pagastā / ciemā (Rokas birzī). Mācījusies A i z p u t e s vidusskolā, absolvējusi 1972. P.Dauges Rīgas 1.medicīnas skolā iegūta feldšera specialitāte (1975).

Darba gaitas uzsāktas Aisteres feldšeru vecmāšu punktā (1975 – 77), bet visi turpmākie darba gadi saistīti ar feldšera, vēlāk ārsta palīga darbu A i z p u t ē, galvenokārt MFR medpunktā: Aizputes zonālās slimnīcas ātrajā palīdzībā (1977 – 78), MFR Kurzeme veselības punktā no 1978. Rūpnīca, mainoties laikiem, mainījusi arī īpašniekus un nosaukumus, kļūstot par a/s Kurzemes atslēga - 1 (1995), bet telpas tās pašas, veselības punkts un feldšera darbs tas pats (1995 – 2007). No 2007 ieņemamā amata nosaukums - ambulatorā dienesta ārsta palīgs a/s Kurzemes atslēga - 1 veselības punktā. No šī gada ticis veikts arī papilddarbs, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā strādājot par ārsta palīgu (2007 – 11).

Rūpnīcai piederošā medicīnas iestāde A.Štrauhas vadībā izveidota par priekšzīmīgu veselības kopšanas punktu, kas sniedz palīdzību ne tikai šajā uzņēmumā strādājošajiem.

Vaļasprieks – grāmatas un fotografēšana. Dzīvē vadās no atziņas: Laimi nemeklē kā zeltu vai dārgumus, to rada cilvēki, kam pietiek spēka, mīlestības, prasmes.   &

devider

S - alfabēts