M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

TERVITS Jānis - baptistu garīdznieks.

1936.25.11. Jelgavā – 2002.14.09. Liepājā. Apbedīts Liepājas Līvas kapos.

Pirmie dzīves gadi Liepājas Zīdaiņu namā, kur viņu adoptē Zīdaiņu nama medmāsa, Liepājas Pāvila draudzes locekle H.Tervite. Mācījies vijoļspēli (privāti), klarneti Liepājas Mūzikas skolā. Absolvējis Liepājas Medicīnas skolu, 1958 – 62 medfeldšeris, 1962 – 67 virpotājs. 1970 ordinēts. Kalpojis draudzēs Aizvīķos, Vaiņodē, Jēkabpilī, Liepājā, Rīgā un no 1995 aprīļa A i z p u t ē. Regulāri vadījis dievkalpojumus Aizputes Samarietī (1992 – 94). Zināšanas ieguvis pašmācībā un veidojot savu personisko bibliotēku. Latvijas Baptistu draudžu Brālības bīskaps (1977 – 90). No 1996 Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps emeritus.

Bija Sludināšanas lekciju organizētājs, vadītājs un lektors. Kā vadītājs izteikti valdonīgs, prasīja bezierunu pakļaušanos. Ārvalstīs daudzkārt piedalījies baptistu starptautiskās sanāksmēs Kanādā, ASV, Anglijā, Ungārijā, Norvēģijā, Kēnijā, Singapūrā, Krievijā u.c. Sarakstījis izziņas literatūru un reliģiska satura grāmatas, publicējies baptistu periodikā, tulkojis no angļu un krievu valodas. Publicējis arī vairākus dzejoļus. Dažiem no tiem komponēta mūzika.

Viņa lielākais darbs Latvijas Baptistu vēsture, 1999.   LBV

devider

T - alfabēts