M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

VAIVARS Andris – būvinženieris.

Dzimis 1957.08.05. Kazahijā, Karagandas apgabalā represēto ģimenē. Kopš 1961, kad kopā ar ģimeni atgriezās Latvijā, dzīvo Dunalkā.

Beidzis Dunalkas pag. Rāvas pamatskolu. Labi mācījies; uzvarētājs kādās sešās vai pat vairāk mācību priekšmetu olimpiādēs. Bijis plašs interešu loks, līdz ar to grūtības izvēlēties, kur mācīties tālāk. Tāpēc tehnikuma vietā iestājies A i z p u t e s vidusskolā (1972 – 75) ar cerību 3 gadu laikā izvēlēties, ko darīt tālāk.

Vasarās kopā ar tēvu strādājis būvniecībā kolhozā. Tas – viens no iemesliem izvēlēties būvinženiera specialitāti. Tieši vidusskolas beigšanas gadā LLA atvērta Celtniecības fak., un viņš kļuvis par tās studentu. To nenožēlojot.

Kad pēc Latvijas neatkarības atgūšanas sabruka kolhozi, bijis pirmais Dunalkas pagasta priekšsēdētājs. Dunalkas pagasta deputāts. Zemes komisijas priekšsēdētājs. Būvdarbu vadītājs bijis gan kolhoza laikā, gan mainoties ekonomiskajai situācijai. Viņa vadībā uzceltas ēkas – Dunalkas sporta halle, graudu kalte. Dunalkā arī pats sev uzbūvējis māju Vaivari (1987), kurā dzīvo. Sieva – ekonomiste. Izaudzinātas divas meitas – sociāla darbiniece un tūrisma menedžere (dzīvo Itālijā). Pats – Liepājas raj. pašvaldību apvienotās Būvvaldes vadītājs, būvinspektors. Kad ar 2015.01.07. beidza pastāvēt Liepājas reģiona novadu Būvvalde, būvinspektora darbu sāka veikt Vaiņodē un Durbes novadā ar sēdekli Dunalkas pagasta būvvaldes ēkā.   &, KV

devider

V - alfabēts