M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

VALDMANE Ilga Ženija (Dreimane) – Tautas teātra/amatierteātra aktrise.

Dzimusi 1941.18.11. K a z d a n g a s pag. Kanneniekos, kur vecāki strādāja par kalpiem. Mācījusies A i z p u t e s 7-gad. skolā (beigusi 1955), absolvējusi A i z p u t e s vidusskolu (1959).

Darba gaitas sākusi, strādājot divus gadus par apkopēju skolā, bet no 1961 - darbs A i z p u t e s metālapstrādes rūpnīcā (tolaik – rūpkombinātā, vēlāk Kurzemē), kur štancētavā aizvadīti 33,5 gadi.

Ar skatuves mākslu saistīta kopš 1961. Sākumā vadījusi dažādus pasākumus, koncertus A i z p u t e s Kultūras namā. Pirmā loma 1962 - Vikija Parnisa lugā Afrodītes sala (režisore Tatjana Šverste). Tai sekojusi Anda Raiņa Pūt, vējiņi Viktora Zvaigznes režijā (1963), kā arī lomas J.Janševska Dzimtenē un R.Blaumaņa Pazudušajā dēlā. Spilgtākie tēli tapuši režisores Karmenas Austrumas vadībā, ar kuru kopā strādāts visilgāk: Madara Somu pirtī (autors Ž.Grīva), Helmi Tralla Vilku medībās (aut. V.Helms), mis Nikerbokere M.Zīverta Cilvēks grib dzīvot, princese Gundega A.Brigaderes Princese Gundega un karalis Brusubārda, Ieva R.Blaumaņa Indrānos. Ar šo izrādi A i z p u t e s aktieru ansamblis ieguva Tautas teātra nosaukumu (1986), tā uzvesta arī uz Drāmas/Nacionālā teātra skatuves. Vairāk nekā 50 izrādes nospēlētas P.Putniņa lugā Ar būdu uz baznīcu, kur Ilga Valdmane atveidoja galveno varoni Mariannu Okolakoloku. Vairākas labas lomas viņai bijušas Monikas Zīles lugās, kuras autore rakstījusi īpaši A i z p u t e s Tautas teātrim. Īpaši I.Valdmanei rakstīta loma viņas 60 gadu dzīves un 40 teātra dzīves gadu jubilejai – lugā Trīs košas dāmas. Kopumā vairāk nekā 40 uz skatuves aizvadītajos gados nospēlēta 41 loma.

Otrs liels vaļasprieks – adīšana. Tapuši skaisti džemperi, cepures, cimdi un zeķes. Vaļasprieks ir arī krustvārdu mīklu minēšana. Ierakstīta A i z p u t e s pilsētas Goda grāmatā (2000), saņēmusi apbalvojumu (pulkstenis).

Ar teātri saindējusi arī meitu – žurnālisti, kurai dots viņas pirmās nospēlētās lomas varones vārds – Vikija.   &

devider

V - alfabēts