M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

VALDMANE Landra (Strauta) – mūzikas un deju pedagoģe.

Dzimusi 1959.11.08. Liepājā. Jau kopš bērnības aktīvi sportojusi, no 6 gadu vecuma trenējusies mākslas vingrošanā, ko gan traumas dēļ nācies pamest. Apmeklējusi peldbaseinu, trenējusies basketbolā un volejbolā.

Mācījusies Liepājas 11.vidusskolā (1966 – 78), paralēli apgūstot vijoļspēli mūzikas skolā. Beigusi Daugavpils pedagoģisko institūtu (1979 – 83). Pēc vidusskolas beigšanas gadu nostrādājusi Alsungas mūzikas skolā, no 1985 Sikšņu pamatskolā par fizkultūras, vēlāk dziedāšanas skolotāju. 1998 pārcēlusies uz A i z p u t i, sākusi strādāt A i z p u t e s Mūzikas skolā, kur māca solfedžo, vijoles spēli, kora vadīšanu. A i z p u t ē sāk vadīt aerobikas jeb mūsdienu moderno deju grupas. Pirmo sertifikātu, kas ļauj šādu darbu veikt, iegūst 2007 pie deju pedagoģes Inetas Ķirses. Tiek izveidotas 7 aerobikas grupas (pieaugušiem, jauniešiem, bērniem). Panākumi strauji aug kā pieaugušo, tā skolēnu vidū. Jau 2002 janvārī A i z p u t e s vidusskolā pirmoreiz notiek Liepājas raj. aerobikas festivāls. Grupas kuplina A i z p u t e s pilsētas svētkus u.c. sarīkojumus. Dejotāji ar labiem panākumiem uzstājušies dažādās Latvijas vietās – Rīgā, Saulkrastos, Pāvilostā u.c. Tie tikuši izvirzīti un piedalījušies IX un X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (2005, 2011). 2007/08 māc. gadā vidusskolēnu grupas Puma un Key ar labiem panākumiem uzstājās starptautiskās sacensībās Klaipēdā. 2010 augustā ar sponsoru atbalstu Pumas dejotāji piedalījās sadraudzības pilsētu festivālā Kārlskrūnā Zviedrijā, kuras programmā pirmoreiz bija iekļauti dejotāji no piecām valstīm. L.Valdmane: Laikam mēs bijām vislabākie un ar savu emocionālo izpildījumu paņēmām Kārlskrūnas iedzīvotājus.

Ģimenē 3 meitas.

Ierakstīta Aizputes pilsētas Goda grāmatā (2005) par moderno deju popularizēšanu.   VE, &

devider

V - alfabēts