M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

VALDMANE – ROZENBERGA Vikijažurnāliste.

Dzimusi 1970.23.07. A i z p u t ē. Absolvējusi A i z p u t e s vidusskolu (1988). Studējusi LVU žurnālistiku. Augstskolu beigusi 1993. Maģistra grāds komunikācijas zinātnē.

Jau studiju gados sākusi strādāt tā laika lielākajā avīzē Padomju Jaunatne, sākumā par vakara redaktori (pieskatīja avīzes salikšanas procesu, bija kā sakarnieks starp redakciju un burtličiem tipogrāfijā), vēlāk – žurnāliste, rakstījusi par ekonomiku. Kā žurnāliste un vēlāk Ziņu nodaļas vadītāja vietniece strādājusi arī Padomju Jaunatnes pēctečos – Latvijas Jaunatne un Labrīt.

No 1995 – 2013 (18 gadi) saistīti ar laikrakstu Diena. Sākumā – viena no Reportieru korpusa vadītājām, tad – vadījusi Biznesa ziņu nodaļu un atbildīgā par izdevumu Lietišķā Diena, vadījusi Politikas ziņu nodaļu, Latvijas ziņu nodaļu, bijusi galvenā redaktora vietniece. Izaudzinājusi daudzus jaunos žurnālistus, kuri pēc tam strādā televīzijā, radio, preses izdevumos. Viņas darbs Dienā novērtēts ar balvu Dienas gada redaktors 2004.

No 2013 februāra strādā LU Sociālo zinātņu fak., kur komunikācijas studiju programmas ietvaros vada portālu Mans Medijs – interneta vietni, kur radoši var izpausties komunikācijas studenti – palīdz topošajiem žurnālistiem un multimediju speciālistiem savienot teorētiskās zināšanas un praksi. TV 1.programmā kopā ar žurnālistu Gunti Bojāru veido raidījumu Aizliegtais paņēmiens (no 2014).

Galvenā brīvā laika aizraušanās – teātris. Daudzus gadus spēlējusi A i z p u t e s TT (Paija A.Brigaderes Maijā un Paijā, lomas Monikas Zīles lugās, Tomuļu māte R.Blaumaņa Skroderdienās Silmačos, Otīlija A.Upīša Ziņģu Ješkas uzvara u.c.). Daudz laika velta arī profesionālo teātru apmeklējumam. Patīk ceļot. Kopā ar dzīvesbiedru – žurnālistu Gunti Rozenbergu izbraukājuši Eiropu. Saista mūzika un prāta spēles, tai skaitā – krustvārdu mīklas.   &

devider

V - alfabēts