M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

VALDMANE Vita (Kangīzere) – skolotāja, rosīga sabiedriskā darbiniece.

Dzimusi 1956.28.11. A i z p u t ē. Bērnība vadīta Dunalkas pag. mediķu ģimenē. Jaunākā māsa Arta, vēlākā mūzikas skolotāja. Mācījusies Dunalkas 8-gad. skolā (1964 -72),  A i z p u t e s  vidusskolā (1972 – 75). Studējusi P. Stučkas LVU Filoloģijas fak. Latviešu val. un literatūras nodaļā (1975 – 80), Liepājas Pedagoģijas Akadēmijā (1998 – 2001) ieguvusi skolotājas tiesības mācīt angļu val. pamatskolā un iegūts tur arī humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā (2001 – 04).

Darba gaitas sāktas Liepājas raj.  D z ē r v e s  pamatskolā (1980) un tur turpinās vēl joprojām. Strādā arī par angļu valodas skolotāju  C ī r a v a s  profesionālajā vidusskolā.

Kopš 2007 ir sertificēta Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja gide, vada ekskursijas pa Liepājas raj. un arī pa Latviju. Rosīgi darbojas gan kā pedagoģe, gan  C ī r a v a s  pag. un  A i z p u t e s  novada sabiedriskajā dzīvē. Ir Aizputes novada latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja un aktīvi, ar izdomu veic visus ar šo pienākumu saistītos pasākumus. Organizē un vada dažādus pasākumus Aizputes novadā (piem. tikšanos ar dzejnieku J.Peteru 2015 maijā). Piedalījusies 15 mūžizglītības projektu izstrādē un realizēšanā. Gatavo informatīvo materiālu  C ī r a v a s  pag. un  D z ē r v e s  pamatskolas mājas lapām. Publicējas Aizputes Novada Avīzē. Kopš, lai veicinātu bērnu interesi par grāmatām, Latvijā izveidota Bērnu žūrija, darbojas Cīravas bibliotēkas Bērnu žūrijā. Ņēmusi dalību dažādu reģionālo un valsts nozīmes aptauju veidošanā sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu firmām Latvijas Fakti un SKDS. Autore Cīravas pagasta devīzei Pagātni cienām, tagadni veidojam, par nākotni sapņojam (redzama Cīravas centrā un Cīravas mājas lapā).

Saņemtas Liepājas raj. un Aizputes novada pateicības

Brīvo brīžu vaļasprieks – ceļošana (bijusi Polijā, Vācijā, Ungārijā, Čehijā, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā. Lietuvā, Igaunijā, arī tai piederošajā Roņu salā).

Ģimenē izaudzināti 3 dēli un meita.

Uzskata, ka dzīvē gadījies sastapt daudz gudru un radošu cilvēku, kuri, dzejnieces Ārijas Elksnes vārdiem runājot, viņas dzīvē atstājuši nedzēšamas gaismas pēdas.  

Par ieguldījumu un sasniegumiem izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību piešķirts Aizputes novada domes Goda raksts (2016.18.11.).   &, AAv

devider

V - alfabēts