M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

VĪKSNA Gundars – arhitekts.

Dzimis 1961.13.11. Liepājā. Tēvs – inženieris celtnieks, māte – mūzikas skolotāja, dzīvesbiedre – arhitekte.

Beidzis RPI Arhitektūras un celtniecības fak. Arhitektūras nod. (1984), diplomdarbs – kvartāla rekonstrukcija Liepājā. Strādājis institūtā Agroprojekts (1984 – 86), Liepājas raj. galvenais arhitekts (1986 – 91), Liepājas pilsētas domes deputāts (1994 – 97). Kopš 1991 privāta biroja vadītājs, vadošais arhitekts, būvprojekta vadītājs. Viens no Liepājas radošā kluba VIO dibinātājiem (no 1995).

Viņa vadībā uzcelta kafejnīca un pakalpojumu centrs K a l v e n ē (1989), motelis Mikus Talsos (1992), muitas ēka Rucavas pagastā (1993), Loču torņa rekonstrukcija Liepājas ostā (1994), Jaunliepājas tirgus paviljona rekonstrukcija (1995) , sabiedriskās, dzīvojamās un saimniecības ēku rekonstrukcija Liepājā – Jaunā ostmalā 2, Rožu laukumā 8 (abas 1996), Graudu ielā 46 (1997), Dārzu ielā 19/21 (2000), Jūras ielā 22 (2002),; Rīgā - Ūnijas ielā 47, Ezermalas ielā 13 (abas 2001); DUS Ķegumā (1998), Liepājā (1999, 2000), Talsos (2001); pāviljons Rīgā, Vidzemes tirgū (2001), ražošanas bāze A.Deglava ielā (2002); mēbeļu salons Volgogradā (Krievijā, 2002).   M4

devider

V - alfabēts