M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

VĪTOLS Māris – valsts darbinieks, uzņēmējs.

Dzimis 1972.13.06. A i z p u t ē.

Pamatizglītību ieguvis A i z p u t e s vidusskolā (1979 – 87). Ar izcilību beidzis Rīgas Industriālā politehnikumā programmvadības iekārtu vadības specialitāti (1987 – 91). Studējis dažādās vietās: LU Vēstures un filozofijas fak. (1992 – 96, bakalaura grāds politikas zinātnē), Vācijā Berlīnes Brīvā universitātē politikas zinātni (1994 – 95), Taivānas reforminstitūtā (Taipeja) nodokļu politikas un nekustamā īpašuma vērtēšanu (1996, 06 – 09), Starptautiskā Valūtas fonda Apvienotā Vīnes institūtā Austrijā – ekonomisko sistēmu pārejas modeļus (1998 janv. – febr.) un Latvijā, biznesa augstskolā Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātē (2001 – 02), kur ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadības specialitātē.

Darba pieredze krāta dažādās vietās, veicot dažādus darbus. Bijis LR Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis (1994 – 95), LR 6. un 7. Saeimas deputāts. 6.Saeimā Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas un Eiropas lietu komisijas, kā arī Baltijas Asamblejas loceklis (1995 – 08), Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs (1996 – 98). 7.Saeimā: Budžeta un finansu komisijas sekretārs un Saimnieciskās komisijas loceklis (1998 -99), tad Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs, Latvijas delegācijas vadītājs Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Parlamentu asamblejā (1999 jūl. – dec). No 1999 dec. – 2000 maijam – LR Izglītības un zinātnes ministrs. Deputāts, Budžeta un finansu komisijas priekšsēdētāja vietnieks (2000 – 02). No 2002 – 14 uzņēmējs. Mākslas izstāžu kurators un biedrības Latvijas kultūras projekti vadītājs (2010 – 14).

Vaļasprieki un intereses - klasiskā mūzika, laikmetīgā māksla, literatūra.   &

devider

V - alfabēts