M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ZALĀNS Jānis – uzņēmējs.

Dzimis 1940.26.11. K a z d a n g a s Sakaros. Beidzis A i z p u t e s vidusskolu (1959), Rīgas Politehnisko institūtu siltumenerģētiķa specialitātē (1965). Galvenais enerģētiķis Rīgas sērkociņu, laku un krāsu rūpnīcā, darbu vadītājs Baltijas specializēto darbu pārvaldē. 1994 kopā ar domubiedriem Mālpilī nodibinājis ražotni SIA Laiko, kurā no bērzu apaļkoka izgatavo mēbeļu detaļas un gatavas mēbeles, nodarbinot vairāk par 600 strādnieku. No 1999 šī uzņēmuma direktors. Izstrādājis siltumiekārtu projektus Laiko un citiem uzņēmumiem.

Atmodas laikā darbojies Tautas frontē (Baltijas Specializēto darbu pārvaldes Tautas frontes atbalsta grupā, Rīgas pilsētas Centra rajona TF nodaļas valdes loceklis). Asociācijas Latvijas koks valdes loceklis (no 2004).

Ņemas ar sportu. Bijis RPI izlasē vingrošanā, Latvijas izlasē klinšu kāpšanā, no 1960 nodarbojas ar kalnu slēpošanu. Šajā disciplīnā piedalījies sacensībās dažādās zemēs - Krievijā, Polijā, Somijā, Vācijā, Austrijā, Rumānijā, Norvēģijā, Zviedrijā u.c. 62 gadu vecumā apguvis snovbordu, ir vecākais snovbordists Latvijā.   AL

devider

Z - alfabēts