M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

AŅUSS Kārlis – sporta skolotājs, treneris, sporta tiesnesis, sporta dzīves vadītājs Aizputē 20. gs. II pusē.

1936.05.02. Vaiņodē – 2019.14.01. Kuldīgā. Apbedīts Aizputē, Misiņkalna kapsētā.

Mācījies un beidzis A i z p u t e s pamatskolu un vidusskolu (1955). Aktīvs sportists jau no skolas gadiem (skolotāja Viktora Lipinska audzēknis). Absolvējis Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu (1959). Pēc beigšanas darbs A i z p u t e s vidusskolā, no 1961. Aizputes TIN inspektors. Liepājas rajona TIN Bērnu sporta skolas direktors (1963 – 2000), 2000 – 05 – sporta skolas treneris rokas bumbā.

Iegūta sporta tiesneša kvalifikācija. Apmeklējis Vissavienības tiesnešu kursus Maskavā, Tbilisi. Tiesājis volejbola, basketbola, rokasbumbas spēles, vieglatlētikas u.c. sporta veida sacensības. Četras reizes uzvarējis konkursā Liepājas rajona labākais tiesnesis. Bijis republikas izlases otrais tiesnesis jaunietēm PSRS meistarsacīkstēs Kijevā (1972) un Viļņā (1976). Vadījis BSB Vārpa vīriešu rokasbumbas izlasi Vissavienības lauku sporta spēlēs Mažeiķos (1968).

Divu sasaukumu Aizputes pilsētas deputāts, Liepājas rajona Fiziskās kultūras un sporta komitejas loceklis, BSB Vārpa rajona padomes prezidija loceklis. Organizējis dažādas sporta sacensības gan Aizputē (veltītas 1.Maijam, Tebras labais – kreisais krasts), gan ārpus tās, skrējienu Apkārt Aizputei. Devis nozīmīgu ieguldījumu Aizputes pilsētas un Liepājas rajona sporta attīstībā.

Apbalvojumi: piemiņas medaļa par aktīvu darbu Latvijas PSR 7. spartakiādes organizēšanā (1967), medaļa Par godprātīgu darbu (1970), LPSR Teicamnieks tautas izglītības darbā (1972), BSB Vārpa CP Goda raksts (1974), LPSR IM Goda raksts (1981), LPSR FK un SK Goda raksts (1982), LPSR IZM Goda raksts par veiksmīgu darbu sporta attīstībā (1998) u. c. Kopā ar dzīvesbiedri Dzintru –Par mūža ieguldījumu sportā (2014).

Ierakstīts Aizputes pilsētas Goda grāmatā (2005).

AL, &

devider

A - alfabēts