M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

APSĪTIS Arvīds – zootehniķis, pedagogs.

1927.06.02. – 2007.04.01.

Dzimis Limbažu rajona Skultes pagastā. Pēc Rīgas Industriālā politehnikuma Ķīmijas nodaļas beigšanas neklātienē studē LLA, kuru absolvē zootehnikas specialitātē (1952). Līdztekus studijām strādā par skolotāju Dzērbenes lauksaimniecības skolā, no 1965. mācību daļas vadītājs, pēc tam direktors. Dzērbenē nodibina ģimeni. Dzīvesbiedre Marija dzim. Straumene – skolotāja. Ģimenē izaudzināti 2 dēli.

1971. Apsīšu ģimene pārceļas uz K a z d a n g u, strādā Kazdangas sovhoztehnikumā. Arvīds – galvenais zootehniķis, dzīvesbiedre māca botāniku un ir agronomijas nodaļas vadītāja. No 1973 marta

A.Apsītis ir tehnikuma direktors. 1987 decembrī pensionējas, bet turpina strādāt par stundu pasniedzēju vēl dažus gadus.

Aizrautīgs mednieks un biškopis. Dziedājis korī, piedalījies Dziesmu svētkos, atbalstījis kultūras darbinieku aktivitātes.

Apbedīts Kazdangas pagasta Pūceskalna kapos. &

devider

A - alfabēts