M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

BRŪNA Antra – biroja vadītāja.

Dzimusi 1972.22.06. A i z p u t ē.

Absolvējusi Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolu, iegūstot biroja vadītājas diplomu, un biznesa augstskolas Turība maģistrantūru publiskajā pārvaldē. Uz Liepāju pārcēlusies 1992. Liepājas domē ir no 1997. Sākusi domē strādāt Apmeklētāju pieņemšanas daļā, tad – domes priekšsēdētāja sekretāre, no 2003 – pilsētas galvas (Ulda Seska) biroja vadītāja, kuras pakļautībā 3 darbinieki.

Darbojas arī uzņēmuma Liepājas RAS padomē. Liepājas domes priekšsēdētāja U.Seska vadītās Liepājas partijas biedre. Vairākkārt nominēta par Liepājas cilvēku nedēļas centrā.

2003. jūlijā koordinējusi Līvas ciema 750 gadu jubilejas svētku rīkošanu, 2011 rudenī - pārzinājusi izstādes Ražots Liepājā organizēšanu (pirmo reiz šāda izstāde), 2013 – izstādes Ražots Liepājā darba grupas vadītāja.

Kopā ar darba kolēģi (Vita Plūksne) nodibinājušas uzņēmumu Grīvas BIO, mērķis – Nīcas novadā audzēt Kalifornijas slieku hibrīdus un ražot biohumusu (ražotne vēl 2013 nav uzsākta).

Vaļasprieki izteikti sievišķīgi – šūt, adīt, gatavot dažādas sukādes.

Viņa ir ļoti nosvērta, stabila un organizēta, arī prasīga pret sevi un apkārtējiem. Antra ir tas klusais strādātājs, kas nelielās ar saviem darbiem, kuros ir redzams rezultāts. Kas uzņemas kaut ko organizēt, piem., izstādi „Ražots Liepājā”, darbus viņa saplāno un saraksta pa punktiem. Viņa nav haotiska, māk precīzi sadalīt darba pienākumus, jo prot novērtēt katra spējas, saka Liepājas domes priekšsēdētāja padomniece.   KV

devider

B - alfabēts