M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

CĒRMANE Aina (Šēniņa) – pedagoģe, muzeja vadītāja.

Dzimusi 1955.08.07. A i z p u t ē. Tēva mājas, kur vadīta agrā bērnība un skolas gadi, - A i z p u t e s pagastā.

Pirmā izglītība iegūta Aizputes ciema 8-gad. skolā (beigusi 1970), kam sekojušas mācības A i z p u t e s vidusskolā, ko absolvējusi 1973. Beigusi Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu pamatskolas pedagoģijas un metodikas specialitātē (1980). 2000 iegūts pedagoģijas maģistra grāds Liepājas Pedagoģiskajā Akadēmijā.

Pēc augstskolas beigšanas darba gaitas sāktas A p r i ķ u pamatskolā (1973), no 1987 savienojot tās ar Apriķu novada muzeja vadīšanu. Viņas vadītais muzejs, kura attīstībai un pilnveidei pūles nežēlotas, kļuvis plaši pazīstams un tajā ieguldītais darbs Latvijas Piļu un muižu apceļošanas akcijā 10 gadu garumā dalībnieku aptaujās atzīts par viesmīlīgāko muzeju Latvijā akcijā Apceļosim Latvijas pilis! (2001, 2003, 2004, 2007, 2010). Pati vadītāja vairākkārt ieguvusi nosaukumu Labākais akcijas gids un stāstniece (2003, 2004, 2007).

Interesē kultūras vēsture, dzeja, fotografēšana, arī projektu rakstīšana. Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu līdz 2012 realizēti projekti: 1) Apriķu muižas 18.gs. holandiešu krāsns izpēte, glābšana, restaurācija (2008 – 09), 2) Apriķu muižas kungu mājas frontona cilnis (2010 – 11), 3) Apriķu muižas kungu mājas 1. stāva telpu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija (2012).

Veiktais novērtēts gan Liepājas rajona un Aizputes novada, gan valsts mērogā. Saņemtās atzinības: Kazdangas s/tehnikuma nodibinātā F.Brīvzemnieka prēmija Par novadpētniecības muzeja izveidošanu Apriķos (1991), Liepājas rajona padomes Atzinības raksts par Lažas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (2005), LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Atzinība – Kultūras mantojuma Gada balva 2005 nominācijā Individuālais devums kultūras mantojuma saglabāšanā (2006). Atzinības Krusta Zelta goda zīme par mērķtiecīgu darbu kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes darbā, kultūras vērtību saglabāšanā, skolu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā (2007). Liepājas rajona padomes Atzinības raksts sakarā ar LR neatkarības proklamēšanas 90-to gadadienu (2008). Aizputes novada domes Goda raksts par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma veicināšanu novadā, projektu realizāciju Apriķu muižas vēsturiskā mantojuma restaurācijā (2012.18.11.) Šo Goda rakstu pasniedzot, tika teikts, ka Apriķu muzeja vadītāja radījusi muzejā īpašu gaisotni ar savu sirds siltumu, degsmi, aizrautību, ar ļoti personisku attieksmi pret ikvienu apmeklētāju. Reizē māksliniece, dizainere, pētniece, vēsturniece, organizatore un gide. Mērķtiecīgi darbojas ne tikai Apriķos, bet visa novada kultūras dzīvē, arī Latvijas Piļu un muižu organizētajos pasākumos. Pateicoties tam, Apriķu un Aizputes novada vārds izskan visas valsts mērogā.

Par maršala, karavadoņa, prezidenta un brīvības cīņu dalībnieka KARLA GUSTAVA MANNERHEIMA piemiņas saglabāšanu Apriķos apbalvota ar Somijas Zilā krusta medaļu (2017.novembrī; pirmā un līdz šim vienīgā Latvijā).

Skolotājas darba gaitas pārtrauc 2018. vasarā, jo tiek slēgta Apriķu 8-gad. skola.

&

devider

C - alfabēts