M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

CIBULE Vēsma (Strādniece) – pedagoģe, pašvaldības darbiniece, neredzīgo rehabilitācijas centra darba koordinatore.

Dzimusi 1945.09.12. K a z d a n g ā.

Beigusi K a z d a n g a s pamatskolu, A i z p u t e s vidusskolu (1963), Liepājas Pedagoģiskā institūta Latviešu val. un literatūras fak. Strādājusi Liepājas raj. Rudes 8-gad. skolā par pionieru vadītāju, latviešu valodas, fizkultūras, dziedāšanas un krievu val. skolotāju, kā arī – protams – klases audzinātāju (1964 – 74). Visīstāko rūdījumu ieguvusi un dzīves skolu izgājusi, būdama Otaņķu izpildkomitejas priekšsēdētāja (1974 – 89; bezpartejiska!. Šie 15 gadi būtu veselas grāmatas vērti!). Pēc tam – arodkomitejas priekšsēdētāja kolhozā Ālande (1989 – 92), A/S Līvānu stikls veikala vadītāja Liepājā (1992 – 2004) . Jau pensionējusies, uzaicināta un uzņēmusies koordinatores pienākumus Ziemupē topošajā Liepājas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrā Dvēseles veldzes dārzs izveidē. – Sabiedriskā slodze vienmēr bijusi liela, jo katrā darba vietā bija jauni izaicinājumi.

Saista ceļošana, citu valstu kultūra, sadzīve, daba (bijusi 27 valstīs un uzskata to par savu neatņemamu bagātību). Patīk vācu valoda, ko vēl joprojām turpina apgūt. Par ļoti lielu vērtību uzskata veiksmīgi izveidotu ģimeni; uzaudzinājusi 3 meitas.

Moto, kas devis ticību pieņemt dzīvē jebkuru izaicinājumu, tikt pāri visām melnajām dienām, pacelt acis pret debesīm un ieraudzīt sauli: Pa straumi peld tikai beigtas zivis.   &

devider

C - alfabēts