M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

DAUGULIS Vilis – militārs darbinieks, pulkvežleitnants.

Dzimis 1941.17.02. Kuldīgas raj. Valtaiķu pag. Muižzemniekos.

Mācījies K a z d a n g a s un K a p š u pamatskolā, beidzis A i z p u t e s vidusskolu (1960, regulāri vienmēr ierodas uz klases salidojumiem, kas notiek vai ik pārgadus). Tālāk tiek veidota militāra karjera. Mācās Viļņas radioelektronikas karaskolā, ko absolvē 1963. Vecākais leitnants Murmanskā. Seko Radioelektronikas Akadēmija Harkovā (beidz 1972) un dienests Baltijas kara apgabala dažādās vietās (visvairāk Latvijā). No PSRS bruņotajiem spēkiem atvaļināts 1986 apakšpulkveža pakāpē. Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos pulkvežleitnants kopš 1991. Atvaļināts 1997. Valdes loceklis Latviešu strēlnieku apvienībā un Latvijas Valsts aizsardzības fondā Lāčplēsis.

Apbalvojumi: 1991 gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme; Medaļa, sekmējot Latvijas dalību NATO (2005); Lāčplēša ordeņa Goda zīme (90-to gadu vidus); Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku komandiera medaļa (90-to gadu vidus).

Saņemti arī PSRS apbalvojumi: Sporta meistars virsnieku daudzcīņā (Baltijas kara apgabala priekšnieka apbalvojums, 1980); Latvijas Aizsardzības ministrs apbalvojis ar personīgo ieroci – pistoli Glock (1995).   &

devider

D - alfabēts